YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞERON SINAVI SONUÇLARI (ÖNLİSANS/LİSANS)


696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esaslara dair yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğin Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlığı altındaki 39. maddesinin 5.fıkrası gereğince kurumumuzca 10 Mart 2018 tarih saat 10.00'da gerçekleştirilen "Taşeron Sınav" sonucu ÖNLİSANS/LİSANS yazılı sınavında başarılı olan adaylara ait isim listesidir. İlanen duyurulur.
S.NO ADI SOYADI YAZILI SINAV NOTU
1 MEHMET ALİ KARATAŞLI 88 (SEKSENSEKİZ)
2 ALİ ERİKÇİ 88 (SEKSENSEKİZ)
3 ÇİSEL BENZER 84 (SEKSENDÖRT)
4 GÖKHAN EKİCİ 80 (SEKSEN)
5 BÜNYAMİN KUBAT 80 (SEKSEN)
6 AYKUT BİÇİCİ 76 (YETMİŞ ALTI)
7 İBRAHİM KARAKÖSE 76 (YETMİŞ ALTI)
8 ABDULLAH ÇETİNER 76 (YETMİŞ ALTI)
9 OSMAN AKPINAR 76 (YETMİŞ ALTI)
10 RIDVAN AKANSU 68 (ALTMIŞSEKİZ)
11 MEVLÜT USLU 64 (ALTMIŞDÖRT)
12 BETÜL APALAK 64 (ALTMIŞDÖRT)
13 FATİH SARILAR 64 (ALTMIŞDÖRT)
14 GÜLŞAH İNANICI 56 (ELLİALTI)


HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
BELEDİYE BAŞKANI
(SINAV KOMİSYON BAŞKANI)


2018-03-10

YALVAÇ BELEDİYESİ