Belediye Meclisimiz 2020 yılı Ekim ayı toplantısı


    5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2020 yılı Ekim ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06.10.2020 Salı günü saat 20:30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır. Bilgilerinize arz ederim.


  1. Belediyemiz Meclisinin 03.09.2020 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması. 
  2. 2021 Mali yılında uygulanacak Belediyemize ait Gelir tarifesinin görüşülerek karara bağlanması. 
  3. Taşevi halk plajı ve piknik alanı işletmeciliğinin, adres, unvan ve faaliyet alanı değişikliği yapılması. 
  4. 2020 yılı Kasım ayı Meclis toplantı günü ve saatinin belirlenmesi


Gündem Dışı- Danıştay Onikinci Daire’nin 2019/7502 sayılı Kararı üzerine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince, Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışacak Mimar kadrosunun net ücretinin 2020 yılı için belirlenmesi.


2020-10-02

YALVAÇ BELEDİYESİ