YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

    Buna Göre; Bu düzenlemeyle belediyemize emlak vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi, çevre temizlik vergisi gibi sayılan bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları dahil 31.08.2020 (bu tarih dahil) ödenmemiş borçlar,

          İçme Suyu Aboneliklerinden kaynaklanan tüketime dayalı içme suyu borçları, gecikme zamları, gecikme faizleri ile belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira borçları, gecikme zamları, gecikme faizleri ile işyeri yakıt bedeli ve temizlik işçi ücretlerinden kaynaklanan vadesi 31.08.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar olan geçmiş borçların tamamı, gecikme zammı, gecikme faizleri dahil anılan kanun hükümleri kapsamında 01.12.2020 / 31.12.2020 tarihleri arasında yapılandırma işlemlerine başvuruda bulunan mükelleflerin başvuruları alınacaktır. 

     Yapılandırma işlemleri için mükelleflerin belediyemiz veznelerine müracaat etmesi gerekmektedir. 

        Halkımıza ilanen duyurulur. 27.11.2020


2020-11-27

YALVAÇ BELEDİYESİ