2021 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2021 yılı Haziran ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 08.06.2021 Salı günü saat 19:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır. 

GÜNDEM :
  1. Belediyemiz Meclisinin 17.05.2021 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
  2. Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlardaki kiracıların COVİD 19 nedeniyle hıfzıssıhha kurulu kararları ile kapatılan işyerlerinin uğramış olduğu maddi kayıpların araştırılması için 2021/60 sayılı Meclis Kararı ile kurulan komisyonun raporunun görüşülmesi. 
  3. İlçemizde Trafik karmaşasının ve otopark sorununun çözülmesi amacıyla belirlenen alanlardan imar planı değişikliği ile ilgili imar komisyon raporu doğrultusunda onanması hususunun görüşülmesi. 
  4. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 26.04.2021 tarihli ve 427268 sayılı yazısına istinaden belirlenen alanlarda imar planı değişikliğinin hazırlatılması ve imar komisyonuna sevki konusunun görüşülmesi. 
  5. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulunun 31.05.2021 tarihli ve 19920 sayılı “Bina Dış Cephe Bakım ve Onarımı” konulu talebinin görüşülmesi. 
  6. Kuka Tipi Kanal Açma Aracının kullanım ücret bedelinin belirlenmesi. 
  7. 2021 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.


2021-06-04

YALVAÇ BELEDİYESİ