2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı


   Korona Virüs tedbirleri kapsamında 29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arasında ülke çapında uygulanan “Tam Kapanma” süreci nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27.04.2021 tarih 868613 sayılı yazısıyla Belediye Meclisi Mayıs ayı  toplantısı aşağıdaki tarihe ertelenmiştir;
                5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2021 yılı Mayıs  ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 17.05.2021 Pazartesi günü saat: 16.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
                Bilgilerinize arz ederim.  

GÜNDEM    .
 1. 1- Belediyemiz Meclisinin 06.04.2021 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
  2- Yalvaç Organize Sanayi Bölgesinde ki Müteşebbis Heyette görev yapmak üzere önceden seçilen 5 asil 5 yedek üyeye 1 asil 1 yedek üye daha seçilmesi.
  3- Halen kullanmakta olduğumuz Yalvaç Belediyesi amblemini oluşturan simgelerin anlamlarının görüşülmesi.
  4- 2020 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.
  5- Belirlenen alanda revizyon çalışması için İmar Komisyonu raporunun görüşülerek, 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesince onanmasının görüşülmesi.
  6- İlçemizde trafik ve otopark sorunlarını gidermek amacıyla belirlenen cadde, sokak ve alanlarda otopark uygulaması yapılacak yerlerin imar planına işlenmesi  ve 950 Ada’nın güneyinde ki 5 metrelik yolun 7 metreye çıkarılması konularının görüşülmesi.
  7- 2021 yılı Haziran ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi. 


2021-04-30

YALVAÇ BELEDİYESİ