BELEDİYE MECLİSİ PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR  1. Belediyemiz Meclisinin 04.02.2020 günlü toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
  2. Görgü Orta Mahallesi 140 Ada’da yapılan imar planı tadilatının mahkeme tarafından iptali nedeniyle eski haline döndürülmesi için imar planı tadilatının onaylanmasının görüşülmesi.
  3. Abacılar Mahallesinde bulunan “Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı” olan 281 Ada, 6 Parselin hayırsever tarafından okul binası yapılması istendiğinden “Eğitim Tesis Alanı” olarak imar planı tadilatının onaylanmasının görüşülmesi.
  4. Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğünün 18.02.2020 tarihli ve 2020/04 sayılı “Bina tahsis süresinin uzatılması” konulu yazısının görüşülmesi.
  5. Japonya Büyükelçiliğinin vermiş olduğu yerel projelere hibe programı kapsamında “Yaşlılar ve Engellilere sağlık hizmetlerine yönelik Mobil hizmet aracı alımı ve fizik tedavi merkezi” oluşturulması için proje hazırlanması ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
  6. Essom İşletmesinin işletmekte olduğu Akaryakıt istasyonlarının dağıtıcı firmalarıyla yeni sözleşme görüşmelerinin yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
  7. Mülkiyeti Belediyemize ait Antiokheia Oteli’nin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü(ESSOM)’ne tahsis edilmesinin görüşülmesi.
  8. Nisan ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.2020-03-02

YALVAÇ BELEDİYESİ