Hıdırlık İmar Planı Değişikliği

16/03/2017

        Isparta ili Yalvaç ilçesi Müderris mahallesi 269 ada 18 ve 263 ada 5 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 16.000 metrekarelik Hobi bahçesi ve Rekreasyon Alanı olarak tanımlanan alanın İlçemizin spor ve oyun alanları ihtiyacını karşılanması ve spor faaliyetleri yapılmak üzere imar plan kararı ile bu alanın " Spor ve Oyun Alanı" olarak Mekansal Planlama Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Belediye Meclisinin 01/03/2017 tarih ve 33 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmıştır.

        Onanan Uygulama İmar Planı Değişikliği "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin" 33. maddesi gereğince Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosu ve Yalvaç Belediye Başkanlığı İnternet Sitesinde 16/03/2017 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan imar planı değişikliği 16/04/2017 tarihinde askıdan indirilecektir

Haber Resimleri
Diğer Haberler