Nisan Ayı Meclis Gündemi

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz Nisan ayı toplantısında aĢağıda yazılı gündem maddelerini görüĢmek üzere 05.04.2017 ÇarĢamba günü saat: 14.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır

AÇILIŞ :
Yoklama ve açılış.
GÜNDEM :
1. Belediyemiz Meclisinin 01.03.2017 günlü toplantı tutanakları ile kararlarını okunması ve oylanması.
2. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince 2016 yılı denetim raporunun Nisan ayı meclis
toplantısında okunarak meclis üyelerinin bilgilendirilmesi.
3. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.
4. 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince Meclis 2. Başkan Vekilinin yeniden
seçilmesi.
5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre, iki belediye encümen üyesinin gizli oyla
yeniden seçilmesi
6. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere İmar
Komisyonuna en az üç üye seçiminin yapılması.
7. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna en az üç üye seçiminin yapılması.
8. 2017 yılı Mayıs ayında Hıdırellez kutlamaları yapılması konusunun görüşülmesi.
9. 2017 yılında Festival yapılması konusunun görüşülmesi.
10. Belediyemiz Kültür etkinlikler içinde 2017 yılı YGS (üniversite) sınavını kazanan öğrencilere
“Çanakkale şehitlikleri” gezisi düzenlenmesi.
11. 774 ada 37 parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
12. Belediye Meclis Üyelerinin Cenon Belediyesi ile yapılan işbirliği Protokolü çerçevesinde
Fas’da yapılacak Fuar’a katılmaları konusunun görüşülmesi.
13. Toplu Taşıma araçlarının mevcut güzergahların yeniden düzenlenmesi ile ilgili komisyon
raporunun görüşülmesi.
14. Yalvaç İlçe Müftülüğünün 22.03.2017 tarihli ve 57916377/813.01.02-104 sayılı “Cami altının
tahsisi” konulu yazısının görüşülmesi.
15. DSİ Genel Müdürlüğü Atıksu Dairesi Başkanlığının 16.03.2017 tarihli ve 20902550/030.03-
175919 sayılı “Protokoller” konulu yazısının görüşülmesi.
16. Mayıs ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.

Diğer Haberler