Görgüorta Mahallesi 144 Ada'da Yapılan 67 nolu Arazi ve Arsa Düzenlemesi

10/05/2017

        Tapunun Görgü orta mahallesi, Ada 144, parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45’de kayıtlı parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı imar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince yaptırılan ‘’67 nolu arazi ve arsa düzenlemesi” ne ilişkin parselasyon planı ve ekleri Belediye Encümeninin 02/05/2017 tarih ve 32 nolu kararı ile onanmıştır.

        Onaylanan 67 nolu arazi ve düzenlemesine ilişkin düzenleme evrakları 3194 sayılı 18. Ve 19. Maddesi ile arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39. Maddesi gereğince bir ay müddetle askıda kalmak üzere 10/05/2017 tarihinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve belediye internet sitesinde eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkartılan düzenleme evrakları 10/06/2017 tarihinde askıdan indirilecektir.         

        İlgililerince düzenleme evraklarının incelemesi yapılarak, varsa itiraz ve önerilerinin askı süresi içerisinde Yalvaç Belediye Başkanlığına yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Haber Resimleri
Diğer Haberler