SARAY MAHALLESİ 68 NOLU ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ

22/06/2017

Tapunun Saray Mahallesi, Ada 79, parsel 9, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 62 ve 63’de kayıtlı parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince yaptırılan “68 nolu arazi ve arsa düzenlemesi” ne ilişkin parselasyon planı ve ekleri Belediye Encümeninin 20/06/2017 tarihli kararı ile onanmıştır.

Onaylanan 68 nolu arazi ve düzenlemesine ilişkin düzenleme evrakları 3194 sayılı 18. Ve 19. Maddesi ile arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39. Maddesi gereğince bir ay müddetle askıda kalmak üzere 22/06/2017 tarihinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve belediye internet sitesinde eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkartılan düzenleme evrakları 22/07/2017 tarihinde askıdan indirilecektir.

        İlgililerince düzenleme evraklarının incelemesi yapılarak, varsa itiraz ve önerilerinin askı süresi içerisinde Yalvaç Belediye Başkanlığına yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İlan olunur. 

Haber Resimleri
Diğer Haberler