MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT MUHTELİF HURDA MALZEME SATIŞINA İLİŞKİN AÇIK ARTIRMA İLANI

29/06/2017

1- Belediyemiz Ak köprü şantiyesinde bulunan  hafif vasıflı yaklaşık 30.000 Kg civarında  hurda demir ile hafif vasıflı yaklaşık 2.000 kg ince sac ve kaporta sacından oluşan muhtelif  hurda malzemenin  kg fiyatı 0.60-TL olup,  geçici teminatı  600,00-TL’dir . Yine ak köprü şantiyemizde bulunan hurda niteliğine dönüşmüş galvanizli sacdan oluşan 3.000 kg  civarında çöp kovasının  kg fiyatı 0,50 TL. olup,  geçici teminatı 100.00-TL. , 500 kg civarında parça halinde çıplak alüminyumun  kg fiyatı 3.00- TL. olup  geçici teminatı 100.00-TL. , 2.000 kg civarında plastik hurda malzemenin kg fiyatı 0,50-TL. olup geçici teminatı 100.00-TL. , 100 kg civarında krom nikel hurda malzemenin  kg fiyatı 3.00-TL. olup, geçici teminatı 100.00-TL. olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma sureti ile ihale edilerek satılacaktır


2- Hurda malzeme satış ihalesi 18.07.2017 Salı günü saat 16.00 de belediye dairesi encümen huzurunda yapılacaktır.
 
3- İhalelere ait şartnameler her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, 25,00-TL karşılığında temin edilebilir 

4-Belediye encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.Maddesine istinaden ihaleyi yapıp yapmamakta gerekçesini bildirmek kaydıyla tamamen serbesttir.
 
5- İhaleye müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde %6 Kesin Teminat, KDV, tellaliye, karar pulu ile her türlü masraf  bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir.
 
 
6- İhaleye katılımcı çıkmadığı takdirde 15 gün sonra 01.08.2017 Salı günü saat 16.00 de belediye dairesi encümen huzurunda yeniden ihale edilecektir.
 
7- İş bu 7 (yedi) maddelik ilan metni anılan yasanın 17. ve 18. maddelerine istinaden ilan olunur.28.06.2017

Diğer Haberler