MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT 11 ADET ARAÇ – İŞ MAKİNASI SATIŞINA İLİŞKİN AÇIK ARTIRMA İLANI

29/06/2017

1- Belediyemize ait 32 YF 658 Fatih Damperli Kamyon 1992 Model, 32 YF 221 Fiat 50 NC Otobüs 1991 Model, 32 AZ 416 Ford Traktör 5000’lik 1970 Model, 32 YA 878 Mitsubishi L 300 minibüs 1993 Model, 32 YF 524  13+1,5 m3’lük Çöp Top. Aracı 1992 Model, 32 YF 657 (32YB583) 13+1,5 m3’lük Çöp Top. Aracı   1992 Model, 32 YL 485 Damperli Kamyon 170-25  1998 Model,           32 YD 821  13+1,5 m3’lük Çöp Top. Aracı 1993 Model, 32 YL 484  BMC Et Arabası 1998 Model, 32 YD 139  Ford 12 M Merdivenli Arozöz  1977 Model ve Mack Treyler Römork Çekicisi 1977 Model plakalı araçlar ile iş makineleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden muhammen bedelleri üzerinden “Açık Artırma Sureti” ile satışları yapılacaktır.

 

2- 32 YF 658 1992 model Fatih Damperli Kamyon muhammen bedeli KDV hariç 15.000,00-TL olup, %3 geçici teminatı 450,00-TL, , 32 YF 221 1991 model 50 NC Otobüs muhammen bedeli KDV hariç 4.000,00-TL olup %3 geçici teminatı 120,00-TL, 32 AZ 416 1970 model Ford Traktör 5000 lik muhammen bedeli KDV hariç 7.000,00-TL olup %3 geçici teminatı 210,00-TL 32 YA 878 1993 model Mıtsubıshı L300 Minibüs muhammen bedeli KDV hariç 5.000,00-TL olup %3 geçici teminatı 150,00-TL, 32 YF 524  13+1,5 m3’lük Çöp Top. Aracı 1992 Model  muhammen bedeli KDV hariç 12.000,00-TL olup %3 geçici teminatı 360,00-TL, 32 YF 657 (32YB583) 13+1,5 m3’lük Çöp Top. Aracı   1992 Model muhammen bedeli KDV hariç 10.000,00-TL olup %3 geçici teminatı 300,00-TL, , 32 YL 485 Damperli Kamyon 170-25  1998 Model muhammen bedeli KDV hariç 20.000,00-TL olup %3 geçici teminatı 600,00-TL.,  32 YD 821  13+1,5 m3’lük Çöp Top. Aracı 1993 Model muhammen bedeli KDV hariç 12.000,00-TL olup %3 geçici teminatı 360,00-TL. 32 YL 484 BMC Et Arabası 1998 Model muhammen bedeli 12.000,00-TL olup %3 geçici teminatı 360,00-TL. 32 YD 139  Ford 12 M Merdivenli Arozöz  1977 Model  muhammen bedeli KDV hariç 15.000,00-TL olup %3 geçici teminatı 450,00-TL, Mack Treyler Römork Çekicisi 1977 Model muhammen bedeli KDV hariç 20.000,00-TL olup %3 geçici teminatı 600,00-TL olup, araçlara ait geçici teminatlar ihaleye müteakip kesin teminata iblağ olacaktır.

 

3- Araçlara ait satış ihaleleri 18/07/2017 Salı günü saat 15.00 de belediye dairesi encümen huzurunda yapılacaktır.

 

4- İhalelere ait şartnameler her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, 25,00-TL karşılığında temin edilebilir.

 

5- Belediye encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.Maddesine istinaden ihaleyi yapıp yapmamakta gerekçesini bildirmek kaydıyla tamamen serbesttir.

 

6- İhaleye müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde %6 Kesin Teminat, KDV, tellaliye, karar pulu ile her türlü masraf  bedelinin tamamı peşin olarak ödenecektir.

 

7- İhaleye katılımcı çıkmadığı takdirde 15 gün sonra 01/08/2017 Salı günü saat 15.00 de belediye dairesi encümen huzurunda yeniden ihale edilecektir.

 

8- İş bu 8 (sekiz) maddelik ilan metni anılan yasanın 17. ve 18. maddelerine istinaden ilan olunur. 28/06/2017

Diğer Haberler