İLAN

10/08/2017

SALUR MAHALLESİ 470 ADA 14 PARSELDE YAPILAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ İÇİN İMAR PLANI TADİLATI

Yalvaç Belediyesi Mülkiyetinde bulunan 470 ada 14 parsel 105.986  m² büyüklüğündeki alanın İlçenin ve bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının ( YEKA ) elektirik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması , kaynak çeşitliliğinin arttırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ,atıkların değerlendirilmesi ,çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörününde geliştirilmesi amacıyla Yenilenebilir Enerji  Alanı ihtiyacını karşılamak üzere İmar planı kararı ile Mekansal Planlar yapım Yönetmeliği’ne göre Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ( YED ) olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu nedenle 1/5000  ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Endüstriyel Gelişme Alanı olarak tanımlanan bölgede “ Hayvan İşletme Alanı” olarak tanımlanmıştır. Kamu yararı ilkesi doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait alanda kentimize ve bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı ( YED ) olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Isparta İli,Yalvaç İlçesi,mülkiyeti Belediye'mize ait 470 ada 14 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Hayvancılık İşletme Alanı olarak tanımlanmakta olup, parselin YED ( Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı)GES(Güneş Enerji Sistemleri) olarak  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği konusu 02/08/2017 tarih ve 77 sayı ile Belediye Meclisi tarafından onanmıştır.       

          Onanan Uygulama İmar Planı Değişikliği “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin” 33. maddesi gereğince Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosu ve Yalvaç Belediye Başkanlığı internet sitesinde 10/08/2017 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan imar planı değişikliği 10/09/2017 tarihinde askıdan indirilecektir. 

Haber Resimleri
Diğer Haberler