28/09/2017

Plan notlarının revize edilmesine ilişkin imar planı paftasının Mekansal Planlama Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisinin 08/09/2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile onanmıştır. Onanan Uygulama İmar Planı Değişikliği “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin” 33. maddesi gereğince Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosu ve Yalvaç Belediye Başkanlığı internet sitesinde 28/09/2017 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan imar planı değişikliği 28/10/2017 tarihinde askıdan indirilecektir.

İlçemiz Yalvaç’a ait;

 

         Belediye Meclisi’mizin 02.08.2016 tarih ve 105 saylı kararıyla plan hükümlerinin 21.maddesine “ Tek bağımsız bölümlü yapılarda beşik çatı yapılabilir” hükmü eklenmesi ile tarım alanlarında uygulanacak inşaat alanı katsayısının maksimum 0.40 olacak şekilde yapılan planlama kararı Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünün 06.06.2016 tarih ve 3256 sayılı yazısına istinaden plan hükümlerinden kaldırılmıştır.

          Belediye Meclisi ‘mizin 05.07.2017 tarih ve 69 sayılı sayılı kararıyla, 61 ada, 89 ada(arazi düzenlemesinden sonraki 1068,1069 ve 1070 ), 172 ve 173 ada (arazi düzenlemesinden sonra 1071 ), 162 ada(arazi düzenlemesinden sonraki 1074 ve 1076), 161 ada(arazi düzenlemesinden sonraki 1075), arazi adaların ticari sahalarının ;Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16.maddesinin II.( Değişik :RG-8.9.2013 -28759 )bendi gereğince yukarıda anılan adaların bulunduğu bu bölgede henüz herhangi bir yapılaşma bulunmadığından, sokak silueti ve uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla; söz konusu yerlerde zemin katların 5.50 metre katlarında 3.00 metre kat yükseklikleri olarak uygulama yapılması,

         61 adanın Turgut ÖZAL bulvarına cephesi bulunana 19,26,24,29 ve 23 nolu parsellerin zemin katları oluştuğundan dolayı 14 nolu parsel Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 15.maddesinin I.bendine göre parselin cephesi geniş yol olan Turgut ÖZAL bulvarındaki cepheleri parsel cephesi kabul edildiğinden mevcut yapıların zemin kat yüksekliklerine uyması gerektiği ile ilgili karar alınmış olup, alınan bu kararlar plan hükmü olarak L26-a-18-c-1-c nolu plan notlarının yer aldığı imar paftasına plan hükmü olarak   imar planına işlenmiştir.   Plan notlarının revize edilmesine ilişkin imar planı paftasının Mekansal Planlama Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği Belediye Meclisinin 08/09/2017 tarih ve 89 sayılı kararı ile onanmıştır.             

         Onanan Uygulama İmar Planı Değişikliği “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin” 33. maddesi gereğince Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosu ve Yalvaç Belediye Başkanlığı internet sitesinde 28/09/2017 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan imar planı değişikliği 28/10/2017 tarihinde askıdan indirilecektir.

          Söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliklerine varsa itirazı olanların, Yalvaç Belediye Başkanlığına askı süresi içerisinde itirazlarınızı yazılı olarak yapmaları gerekmektedir.

 

           Keyfiyet ilan olunur. 28/09/2017

Haber Resimleri
Diğer Haberler