MÜDERRİS(ABACILAR) MAHALLESİ 271 ADADA YAPILAN 60 NOLU ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ

05/10/2017

ASKIYA ÇIKIŞ TARİHİ: 05/10/2017 ASKIDAN İNİŞ TARİHİ: 05/11/2017

Tapunun Müderris Mahallesi,(Abacılar Mevkii) Ada 271, parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25’de kayıtlı parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince yaptırılan ‘’60 nolu arazi ve arsa düzenlemesi’’ ne ilişkin parselasyon planı ve ekleri Belediye Encümeninin 03/10/2017 tarihli kararı ile onanmıştır.

           Onaylanan 60 nolu arazi ve düzenlemesine ilişkin düzenleme evrakları 3194 sayılı 18. Ve 19. Maddesi ile arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmeliğin 39. Maddesi gereğince bir ay müddetle askıda kalmak üzere 05/10/2017 tarihinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve belediye internet sitesinde eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkartılan düzenleme evrakları 05/11/2017 tarihinde askıdan indirilecektir. 05/10/2017

Haber Resimleri
Diğer Haberler