Müdürlükler

Yazı İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü   İşletme ve İştirakler
Destek Hizmetleri İmar ve Şehircilik
Mali İşler Müdürlüğü  İtfaiye Müdürlüğü

Muhtarlıklar Müdürlüğü

   

Hızlı Erişim