Meclis Kararları / OCAK 2016

OCAK 2016 Kararlar
Denetim Komisyonu seçimi Kararı İndir
Huzur hakkı Kararı İndir
Denetim komisyonunda görev alacak uzman kişilere ödenecek huzur hakkı. Kararı İndir
Mevsimlik işçi çalıştırılması. Kararı İndir
Belediyemizde Çalışan Sözleşmeli Personelin 2016 Yılı Ücret Tespiti Kararı İndir
Belediye Meclisi’nin 2016 yılı için 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi Kararı İndir
Belediyemizde kayıtlı içme suyu abonesi olan Resmi dairelerin, süresi içerisinde ödenmeyen faturalara gecikme faizi uygulanması. Kararı İndir
İmar planı tadilatı Kararı İndir
İmar planı tadilatlarına yapılan itirazların görüşülmesi Kararı İndir
İtfaiye ve zabıta personeline fazla mesai ücreti ödenmesi. Kararı İndir
05.08.2014/79 sayılı meclis kararının uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi Kararı İndir
Belediye Başkanına yetki verilmesi Kararı İndir
S.S. Yeni Deri İmalatçıları Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifinin yol su kanalizasyon katılım paylarından muaf tutulması talebi Kararı İndir
Ücretli otopark uygulamasındaki aksaklıklar Kararı İndir
Atık suların kanalizasyona Deşarjı Yönergesi ve ücret tarifesi Kararı İndir
03/11/2015 tarih ve 131 sayılı meclis kararı ile onanan imar planı değişikliğine yapılan itirazlar Kararı İndir
03/11/2015 tarih ve 135 sayılı meclis kararı ile onanan imar planı değişikliğine yapılan itirazlar Kararı İndir
03/11/2015 tarih ve 126 sayılı meclis kararı ile onanan imar planı değişikliğine yapılan itirazlar Kararı İndir
Koruma alan sınırlarını kapsayan, plan onama sınırları içerisinde hazırlanan plan değişikliği Kararı İndir
Antiocheia giden yollara yön tabelası asılması ve yakınındaki çöplüğün kaldırılması Kararı İndir