Meclis Kararları / MART 2016

MART 2016 Kararlar
2016/28 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonun havale edilen “Uygulama İmar Planı Plan notlarına plan notu ilave edilmesi. Kararı İndir
Hibe Programı kapsamında Japonya Büyükelçiliğine Proje Sunulması. Kararı İndir
Hibe Programı kapsamında BAKA’ya Proje Sunulması. Kararı İndir
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/02/2016 tarih ve 58169643/197-154 sayılı “Gençer KONDAL’ın 25/02/2016 tarihli dilekçesi” içerikli talebi. Kararı İndir
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih ve 58169643/196-155 sayılı “Ender Erhan EROL’un 24/02/2016 tarihli dilekçesi” içerikli talebi. Kararı İndir
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih ve 58169643/195-156 sayılı “Ahmet BIÇAKLI’nın 25/02/2016 tarihli dilekçesi” içerikli talebi. Kararı İndir
İcra Dairelerince kıymet takdirine esas olmak üzere imar durumu sorulan parseller için İmar Durumu Hizmet Bedeli alınıp alınmayacağı hususunun görüşülmesi Kararı İndir
Hibe Programı kapsamında BAKA’ya Proje Sunulması. Kararı İndir
Belediye Meclisi Toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alınması hk. Kararı İndir
Komisyon Kurulması (Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kurulduktan sonra yaptığı faaliyetlerin ne gibi katkı sağlayıp sağlamadığının araştırılması Araştırma Komisyonu Kurulması. Kararı İndir
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih ve 58169643/203-167 sayılı “ Ali DERDİMAN’ın 01/03/2016 tarihli dilekçesi” içerikli talebi. Kararı İndir
Fransa’nın Cenon Belediyesi ile yapılan işbirliği sözleşmesi kapsamında 2016 yıllında, Cenon Belediyesi yetkilileri ile mutabık kalınan bir tarihte, Cenon Belediyesi’ne yapılacak olan ziyaret. Kararı İndir
2016/43 sayılı meclis kararının Belediye Meclisine iadesi. Kararı İndir
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih ve 58169643/196-155 sayılı “Ender Erhan EROL’un 24/02/2016 tarihli dilekçesi” içerikli talebi. Kararı İndir
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih ve 58169643/195-156 sayılı “Ahmet BIÇAKLI’nın 25/02/2016 tarihli dilekçesi” içerikli talebi Kararı İndir
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih ve 58169643/203-167 sayılı “ Ali DERDİMAN’ın 01/03/2016 tarihli dilekçesi” içerikli talebi. Kararı İndir