Meclis Kararları / ARALIK 2016

ARALIK 2016 Kararlar
Kasım ayı meclis karar ve tutanaklarının okunması. Kararı İndir
İlçemiz Mahallerindeki bazı sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Kararı İndir
Kaş Aşağı Mahallesi, ada 566, parsel 54 de 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı çalışmalarının ilgili kurumlardan görüş alınmasının görüşülmesi. Kararı İndir
1034 ada, 1 ve 2 Parseller imar Planı Değişikliğinin görüşülmesi Kararı İndir
889 ada, 1, 2 ve 3 Parseller imar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Kararı İndir
İlgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yalvaç Bisiklet Yolu projesinin görüşülmesi. Kararı İndir
İşçilik Hizmet alım ihalesinin kanun kapsamında görüşülmesi Kararı İndir
Ada 1091, parsel 6'da(18783,61 m2) 788/2400 Belediye hissesinin Malmüdürlüğüne Belediye Kanunun 14. Maddesine istinaden hibe edilmesi Kararı İndir
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Psidia Antiokheia otelinin 10 yil süre ile kiraya verilmesi Kararı İndir
1034 ada, 1 ve 2 Parseller imar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Kararı İndir
889 ada, 1, 2 ve 3 Parseller imar Planı Değişikliğinin görüşülmesi. Kararı İndir
İlgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yalvaç Bisiklet Yolu projesinin görüşülmesi. Kararı İndir
Ocak ayı Meclis Toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi Kararı İndir