Meclis Kararları / OCAK 2017

OCAK 2017 Kararlar
2016 Aralık ayı meclis karar ve tutanaklarının okunması Kararı İndir
Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılması Kararı İndir
Denetim Komisyonunda gorev alacak uzman kişilere ödenecek günlük ödeme miktarının belirlenmesi Kararı İndir
Huzur hakkı ücretinin tespiti Kararı İndir
Geçici işçi çalıştırılması konusunun görüşülüp karara bağlanması Kararı İndir
Belediyemizde çalışan Sözleşmeli Personelin 2017 yılı ücret tespiti Kararı İndir
Zabıta ve İtfaiye birimlerinde fiilen görev yapan personele ödenecek fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi. Kararı İndir
Yalvaç Bisiklet Yolu projesinin onayı ve ilçe Trafik Komisyonuna havale edilmesi konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Kararı İndir
Zabıta Müdürlüğü ve Fen işleri Müdürlüğüne araç alımlarının yapılması konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Kararı İndir
Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinde görev yapmak üzere 5 asil, 5 yedek üye seçiminin görüşülmesi Kararı İndir
Belediye tarafından Kültür Merkezinde İŞGEM'e kiralanan işyerlerine tapu şerhi düşülmesi konusunun görüşülmesi. Kararı İndir
Belediye Meclisi'nin 2017 yılı için 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi Kararı İndir
Mümin iNANICI ve Dogan TURAN'ın savunmalarının alınması Kararı İndir
İlçemiz halkından Ali DERDiMAN'ın Belediyemize cenaze yıkama ve taşıma aracı hibe etme talebi Kararı İndir
Belediyemizce 2017 yılında verilecek sosyal yardımlaın görüşülmesi hakkında Kararı İndir
İçme suyu kesin projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A .Ş. den kredi kullanılması ile ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınması. Kararı İndir
2017 yılı Şubat ayı meclis toplantisı günü ve saatinin belirlenmesi Kararı İndir