Meclis Kararları / MAYIS 2017

MAYIS 2017 Kararlar
2017 Nisan ayı meclis karar ve tutanaklarının okunması Kararı İndir
2016 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabı Sayman Yönetim Dönemi Hesabının Görüşülmesi Kararı İndir
İtfaiye Müdürlüğüne “ İtfaiye Öncü Aracı” ve “ Cenaze Taşıma Aracı” alımı konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Fen İşleri Müdürlüğüne “ Asfalt frezesi, 1 adet büyük kazıcı-yükleyici, 1 adet küçük kazıcı-yükleyici” iş makinelerinin aliminin görüşülmesi Kararı İndir
Kaş Mahalle 553 Ada, 16 parseldeki Park ve Oyun Alanı hakkında ilgili kurumdan imar planı değişikliği yapılması ile ilgili görüş alınması konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Tabakhane caddesinin ticari bölgelerde kat yükseklikleri ile ilgili plan notunun görüşülmesi Kararı İndir
Aşağıkaşıkara Göleti ve Sulamasının işletme ve bakım onarım hizmetlerinin Belediyemizce yürütülmesi konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Dedeçam Göleti ve Sulamasının işletme ve bakım onarım hizmetlerinin Belediyemizce yürütülmesi konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Tokmacık Çaltı Pompaj Sulamasının işletme ve bakım onarım hizmetlerinin Belediyemizce yürütülmesi konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Yalvaç O.S.B’ye ait su ve kanalizasyon hatlarının şehir şebekesine bağlanması ile ilgili taahhüt verilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu Kararı İndir
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 30. Maddesine göre binalara kot çalışması. Kararı İndir
İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi Kararı İndir
2017 yılı Temmuz ayı meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi. Kararı İndir