Meclis Kararları / NİSAN 2017

NİSAN 2017 Kararlar
2017 Mart ayı meclis karar ve tutanaklarının okunması Kararı İndir
5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince 2016 yılı denetim raporunun Nisan ayı meclis toplantısında okunarak meclis üyelerinin bilgilendirilmesi Kararı İndir
5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 2016 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi. Kararı İndir
5393 sayılı Belediye Kanunun 19. Maddesi gereğince Meclis 2. Başkan Vekilinin yeniden seçilmesi Kararı İndir
5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre, iki belediye encümen üyesinin gizli oyla yeniden seçilmesi Kararı İndir
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonuna en az üç üye seçiminin yapılması. Kararı İndir
5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere plan ve Bütçe Komisyonuna en az üç üye seçimi yapılması Kararı İndir
2017 yılı Mayıs ayında Hıdırellez kutlamaları yapılması konusunun görüşülmesi Kararı İndir
2017 yılında Festival yapılması konusunun görüşülmesi. Kararı İndir
Belediyemiz Kültür etkinlikler içinde 2017 yılı YGS (üniversite) sınavını kazanan öğrencilere “ Çanakkale Şehitlikleri” gezisi düzenlenmesi Kararı İndir
774 ada 37 parselde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesi. Kararı İndir
Belediye Meclis Üyelerinin Cenon Belediyesi ile yapılan İşbirliği Protokolü çerçevesinde Fas’da yapılacak Fuar’a katılmaları konusunun görüşülmesi. Kararı İndir
Toplu Taşıma araçlarının mevcut güzergahların yeniden düzenlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. Kararı İndir
Yalvaç İlçe Müftülüğünün 22.03.2017 tarihli ve 57916377/813.01.02-104 sayılı “ Cami altının tahsisi” konulu yazısının görüşülmesi. Kararı İndir
DSİ Genel Müdürlüğü Atıksu Dairesi Başkanlığı’mn 16.03.2017 tarihli ve 20902550/030.03-175919 sayılı “ Protokoller” konulu yazısının görüşülmesi. Kararı İndir
Ada 1091 , parsel 6’da(18783,61 m2) 788/2400 Belediye hissesinin (kamu yararı doğrultusunda İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu yapılması kaydıyla) Mal Müdürlüğüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) gereği ve 75.maddesinin (d) bendine göre bedelsiz devri Kararı İndir
Petrol Ofisi kavşağı için verilen önergenin görüşülmesi Kararı İndir
Mayıs ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi Kararı İndir