Meclis Kararları / TEMMUZ 2017

TEMMUZ 2017 Kararlar
2017 Mayıs ayı meclis karar ve tutanaklarının okunması Kararı İndir
Müderris Mezarlığı yanı ve Yalvaç Devlet Hastahane’sinin kuzey tarafına gelen rampada Yatay(Yamaç) Asansörü yapılması konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Yalvaç İlçesi Koruma .Alanlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi. Kararı İndir
Tabakhane Caddesinin ticari bölgelerde kat yüksekliklerine ait plan notu konusu ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi Kararı İndir
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 30. Maddesine göre binalara kot çalışması ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi Kararı İndir
İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün(Essom) Petrol Ofisi A.Ş.’den Mal alımı için Petrol Ofisi A.Ş.’ye Teminat Mektubu verilmesi konusunun görüşülmesi Kararı İndir
SDÜ Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 24.04.2017 tarihli ve 44933238.000/72709 sayılı “ Su Aboneliği” Konulu yazısının görüşülmesi Kararı İndir
Sürekli İşçi personellerin günlük brüt yevmiye ücretlerinde artış yapılması konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Mülkiyeti Belediyemize ait Pazar Yukarı Mahallesi 30 L II D Pafta, 1 Ada, 106 parseldeki taşınmazda bulunan 5,7, 9 ve 11 nolu meskenlerin satışı ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi Kararı İndir
2017 yılı Ağustos ayı meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi Kararı İndir
Türk Hava Kurumu hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile ücretsiz olarak büro tahsis edilmesi. Kararı İndir