Meclis Kararları / EYLÜL 2017

EYLÜL 2017 Kararlar
2017 Ağustos ayı meclis karar ve tutanaklarının okunması. Kararı İndir
Abacılar Mahallesi 958 Ada, 1 Parselle ilgili İzale-i Şuyu Davası açılması ve Belediye mülkiyetine geçmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. Kararı İndir
Müderris Mezarlığı yanı ve Yalvaç Devlet Hastahane’sinin kuzey tarafına gelen rampada Yatay(Yamaç) Asansörü için yapılan teknik inceleme gezisi raporunun görüşülmesi Kararı İndir
Koruma Alanı İmar Adasındaki paftalarda düzeltilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ÖlçekHJJygulamaJmar Planlarının görüşülmesi Kararı İndir
Antalya Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.08.2017 tarih ve 6584 sayılı kararıyla istenen Koruma alanlarına ilişkin imar planı paftalarının onayının görüşülmesi Kararı İndir
1034 ada, 1 ve 2 Parsellerdeki İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Plan notlarının revize edilerek imar paftasına işlenen konuların görüşülüp onanması Kararı İndir
Essom İşletmesinde kullanılan 32 YK 963 plakalı Akaryakıt Aracının Belediye’ye devir iş ve işlemleri için İşletme Ve İştirakler Müdürü Vekili Ahmet AKKAŞ’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi Kararı İndir
2017 yılı Ekim ayı meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi Kararı İndir