Meclis Kararları / KASIM 2017

KASIM 2017 Kararlar
2017 Ekim ayı meclis karar ve tutanaklarının okunması Kararı İndir
2018 - 2019 - 2020 Mali yılları Belediye Bütçesinin görüşülmesi Kararı İndir
04.10.2017 tarihli ve 2017/94 sayılı Meclis kararında İmar Komisyonuna havale edilen “ Yönetmelik Gereği Otopark Gelirleri” başlığı altındaki 9. Maddenin yeniden görüşülmesi Kararı İndir
Saray Mahallesi Ada 85, Parsel:3, 4 ve 65'de bulunan "Tarımsal Niteliği Korunacak Alanın" Konut alanına çevirmek için İmar tadilatına yönelik ilgili kurumlardan görüş sorulması konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Yalvaç Terminal alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesi Kararı İndir
Mülkiyeti Belediyemize ait Kaş Aşağı Mahallesi 542 Ada, 25 ParseTde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi Kararı İndir
Yalvaç Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu görevlerinin Yazı İşleri Müdürlüğü uhdesinden alınarak Zabıta Müdürlüğü uhdesine bağlanması ve ilgili olan 2015/30, 2015/41 ve 2015/42 sayılı Belediye meclis kararıyla çıkan yönetmeliklerin revize edilmesi Kararı İndir
Aralık ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi Kararı İndir