Meclis Kararları / EKİM 2017

EKİM 2017 Kararlar
2017 Eylül ayı meclis karar ve tutanaklarının okunması Kararı İndir
Şehir Plancısı kadrosunun İptali ile Mimar kadrosu ihdası yapılması konusunun görüşülmesi Kararı İndir
2018 Mali yılında uygulanacak Belediyemize ait Gelir Tarifesinin görüşülerek karara bağlanması Kararı İndir
227 Ada imar planı tadilatı konusunun görüşülmesi Kararı İndir
468 Ada 37 Parseldeki “ Hayvancılık İşletme Alanı” imar planı tadilatı konusunun görüşülmesi. Kararı İndir
Kasım ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi Kararı İndir