Meclis Kararları / ARALIK 2017

ARALIK 2017 Kararlar
2017 Kasım ayı meclis kararlan ve tutanaklarının okunması Kararı İndir
bdülkadir DÜLGERBAKİ’nin Kaş Cami Mahallesi 849 Ada, 1 Parsel’deki yeri ile ilgili, askıya çıkan “ Koruma Amaçlı İmar Planına” itirazının görüşülmesi Kararı İndir
27.12.2012 tarihli ve 25810 sayılı Resmi Gazete ile 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren “ Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereğince geçiş hakkı ücretinin görüşülmesi Kararı İndir
Yalvaç Gençlik ve Spor Kulübünün yardım talebi yazısının görüşülmesi Kararı İndir
Belediyemizce 2018 yılında verilecek sosyal yardımların görüşülmesi Kararı İndir
2018 yılında Festival yapılması konusunun görüşülmesi Kararı İndir
191 Ada 30 ParsePde kayıtlı taşınmazın durumunun görüşülmesi Kararı İndir
1049 ada, 8 parselde kayıtlı arsanın satış konusunun görüşülmesi Kararı İndir
859 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılacak 68 adet bağımsız bölümün satışı için Encümene yetki verilmesi. Kararı İndir
2018 yılı Ocak ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi Kararı İndir