Meclis Kararları / Nisan 2015

Nisan 2015 Kararlar
Meclis Kararı 51 Kararı İndir
Meclis Kararı 52 Kararı İndir
Meclis Kararı 53 Kararı İndir
Meclis Kararı 54 Kararı İndir
Meclis Kararı 55 Kararı İndir
Meclis Kararı 56 Kararı İndir
Meclis Kararı 57 Kararı İndir
Meclis Kararı 58 Kararı İndir
Meclis Kararı 59 Kararı İndir
Meclis Kararı 60 Kararı İndir
Meclis Kararı 61 Kararı İndir
Meclis Kararı 62 Kararı İndir
Meclis Kararı 63 Kararı İndir
Meclis Kararı 64 Kararı İndir
Meclis Kararı 65 Kararı İndir
Meclis Kararı 66 Kararı İndir
Meclis Kararı 67 Kararı İndir