2022 Yılı NİSAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı


    5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2022 yılı Nisan ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05.04.2022 Salı günü saat: 15:15’de Belediye     
    Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır. 

GÜNDEM 
 1. Belediyemiz Meclisinin 01.03.2022 tarihli ve 03.03.2022 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması. 
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesine göre, iki belediye encümen üyesinin gizli oylama ile yeniden seçilmesi. 
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonuna en az üç üye seçiminin yapılması. 
 4. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince bir yıl görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna en az üç üye seçiminin yapılması. 
 5. 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince “2021 yılı Faaliyet Raporunun” görüşülmesi. 
 6. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince “2021 Mali Yılı Denetim Raporunun” meclis bilgisine sunulması. 
 7. Essom İşletmesinin 2021 yılı akaryakıt ve lpg brüt satışları üzerinden Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlüğüne Vergi Usul Kanunu uyarınca %1 tutarında banka teminat mektubunun verilmesi konusunun görüşülmesi. 
 8. Katlı Otopark ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi. 
 9. Belediyemize ait 243/26-27-28’de plan değişikliği yapılarak ön bahçe çekme mesafesinin kaldırılmasına ilişkin plan notlarına madde eklenmesinin görüşülmesi. 
 10. Zabıta Müdürlüğümüzde ihtiyaç duyulan kamyonet araç alımının görüşülmesi. 
 11. DSİ tarafından ilçemizde yapılacak sondaj çalışmalarının yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. 
 12. 2022 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.


2022-03-31

YALVAÇ BELEDİYESİ