2021 Yılı EYLÜL Ayı Olağan Meclis Toplantısı


   5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2021 yılı Eylül ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 07.09.2021 Salı günü saat 19:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
                Bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEM .
1. Belediyemiz Meclisinin 03.08.2021 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
2. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün belirlemiş olduğu güzergaha ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili 01.09.2021 tarihli İmar Komisyonu raporu doğrultusunda onanmasının görüşülmesi.
3. Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 725 ve 740 nolu adalar arasında bulunan yeşil alana montajı yapılması planlanan bölge regülatörü alanı ile ilgili imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
4. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 899 Ada, 2 parsel’deki taşınmazla. İlçemiz halkından Türkan KİTAPÇI’ya ait 774 Ada, 52 parsel’deki taşınmazın trampa yapılması konusunun görüşülmesi.
5. Halk Bankasından alınan teminat mektubu ipoteğinin devamının görüşülmesi.
6. 2020/76 sayılı Meclis Kararındaki gelir tarifesinde yer alan “Sayaçsız Abonelere Uygulanan İçmesuyu Tarifelerinin” resmi daireler için belirlenen bozuk sayaç ücret tarifesinden uygulanmasının görüşülmesi.
7. 2020/76 sayılı Meclis Kararındaki gelir tarifesinde yer alan “Belediye otobüs tarifesi” başlığı altındaki şehir içi yolcu taşıma bilet fiyatlarının görüşülmesi.
8. 2021 yılı Ekim ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.    


2021-09-01

YALVAÇ BELEDİYESİ