Tapunun Isparta ili, Yalvaç ilçesi, Kaşhacıbey mahallesi, 624 ada, 2 parsel Hakkında

Tapunun Isparta ili, Yalvaç ilçesi, Kaşhacıbey mahallesi, 624 ada, 2 parsel Hakkında

   Tapunun Isparta ili, Yalvaç ilçesi, Kaşhacıbey mahallesi, 624 ada, 2 parselde bulunan taşınmaz Havva Mumcu ve Yalçın MUMCU adına kayıtlıdır. Yapıya Mail-i İnhidam Raporu hazırlanmış olup yapı sahiplerine tebligatların ulaşamamış olmasından dolayı; 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39uncu (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) madde hükümleri gereği; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir” hükmün gereği; ilan edilmiştir

Mail-i İnhidam raporu 2023-03-07

YALVAÇ BELEDİYESİ