Belediye Tarihi

Yalvaç, Türklerin Anadolu’yu fethinden önce Hititler, Makedonyalılar, Frigyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslıların idaresinde kalmıştır.

Tarih öncesi devirlerden başlayarak Yalvaç, tarihi kayıt ve belgelere göre İsa’dan sonra 60-75 yıllarında şehir niteliğinde olup yapılan araştırmalarda Roma döneminde önemli bir şehirdir. Hz. İsa’nın havarilerinden Paul’un buraya gelmesi ile Yalvaç dini bir merkez durumuna da gelmiştir ve dinsel günlerde burası bir ziyaretgahı olmuştur.
Roma döneminde Yalvaç Pisidia bölgesine başkentlik yapmıştır ve adı Pisidia Antiokheia olarak geçer. 
Türklerle yapılan savaşlar sonucunda Doğu Roma toprakları içinde bulunan Yalvaç Türkler’in eline geçmiş ve kentin adı, Oğuz Türkleri’nin Kayı Boyu’nun Salur ve Eymür kolları yerleşmiş ve bu kollardan biri olan Yalvaç bey’den ötürü de YALVAÇ olarak değişmiştir. Yalvaç kelime manası bakımında “Resul, Peygamber, yol gösterici” anlamına gelmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu Sultanlarından 1.Murat’ın oğlu Yıldırım Beyazıt’ın Hamitoğulları’ndan satın almasıyla Yalvaç ve yöresi Osmanlı idaresine geçmiştir.
Yalvaç bu tarihten sonra Isparta ve çevresi ile birlikte Hamit sancağı adı ile Konya’ya sonradan Isparta sancağı vasıtasıyla Bursa’ya ilçe haline geldikten sonra tekrar Konya’ya bağlanmıştır.Yalvaçta belediye teşkilatı ise l864 yılında kurulmuştur. Osmanlı idaresinde bulunduğu Süre içinde Yalvaç’ın tarihi gelişimi ile ilgili araştırmalar henüz tamamlanmamıştır.
Cumhuriyetin ilanından sonra Isparta’ya bağlanmış olan Yalvaç, bu yıllarda kültür ve uygarlık yönünden il merkezine fazla bağımlı kalmadan büyük gelişme göstermiştir

-Yalvaç’a Hizmet Veren Belediye Başkanları-

1-Çilengeroğlu Halil AĞA
2- Dülgerbakizade Hacı Hasan Efendi
3- Tıraşzade Hacı Mustafa Ağa
4- Tütüncüzade Hacı Halil Efendi
5- Kel Ali oğlu Ramazan Efendi
6- Kel Ali oğlu Abdullah Efendi
7- Hacı Halil Ağazade Kadı Halil Efendi
8- Kabakçızade topal Halil İbrahim ağa
9- Osman ağa zade İsmail Remzi Efendi (Başkanlık görevini 1915-1920 tarihleri aralarında yaptı.)
10-Hacı Osman Ağazade Mehmet Bey (Başkanlık görevini 1920-1928 tarihleri arasında yaptı.)
11-Halil Edip Bey (Başkanlık görevini 191928-1933 tarihleri arasında yaptı)
12-Hacı İbrahimzade Ethem Hoca (Başkanlık görevini 1933-1934 tarihleri arasında yaptı)
13- Hacı Ömer EfendizadeMustafa Efendi (Aksoy) (Başkanlık görevini 1934-1937 tarihleri arasında yaptı)
14-Mutafzade Hacı Mehmet Sadık Mutaf (Başkanlık görevini 1937-1938 ve 1941 tarihleri arasında yaptı)
15-Halil Edip Berkün Bey (Başkanlık görevini 1938-1941 tarihleri arasında yaptı)
16-Dr. Ahmet İrfan Aksu (Başkanlık görevini 1946 yılında 3 ay başkanlık yaptı)
17-Mehmet Ziya Aksu (Başkanlık görevini 1946-1956 tarihleri arasında yaptı)
18-Mevlüt Ertan (Başkanlık görevini 1956-1957 tarihleri arasında yaptı)
19-Mehmet Ziya Aksu (Başkanlık görevini 1957-1958tarihleri arasında yaptı)
20-Abdurahman Naşir Tekin (Başkanlık görevini 1958-1959tarihleri arasında yaptı)
21-Durmuş Kamış (Başkanlık görevini 1959-1960 tarihleri arasında yaptı)
22-Kaymakam Vekili Bnb.Mithat Yılmaz (Atanma ile)
23-Jandarma Komutanı Bnb.Kemal Doğusal (Atanma ile)
24-Yalvaç Kaymakamı Yiğit Kızılcan (Atanma ile) (Başkanlık görevini 1960-1963 tarihleri arasında yaptı)
25- Abdullah Cevdet Türkoğlu (Başkanlık görevini 1963-1966 tarihleri arasında yaptı)
26- Süleyman Akgün (Başkanlık görevini 1973-1977 tarihleri arasında yaptı)
27-Osman Mesut Berkün (Başkanlık görevini 1969-1973 tarihleri arasında yaptı)
28- Ertekin Durutürk (Başkanlık görevini 1977-80 tarihleri arasında yaptı)
29- Isparta Deftardarlığı Gelir Müdürü Bekir Kılınç (Atanma ile)
30- Kaymakam Şükrü Ergun Özakman (Atanma ile) 1980-1982 yılları arası
31- Avni Durucan (Atanma ile) 1982-1984
32- Ramazan Tosun Türkoğlu (Başkanlık görevini 1984-1989 tarihleri arasında yaptı)
33- Tekin Bayram ( 1989 ve 2004)
34- Yalçın Bulgurcu (2004-2009)
35- Tekin Bayram ( 2009 ve 2014 tekrar)
33- Halil Hilmi Tütüncü ( 2014 ve 2024)

ALT YAPI DURUMU

Yalvaç coğrafi konum olarak şehirlerarası ulaşım ağına uzak bir alanda kurulmuştur. Yalvaç merkezinin, Vilayet merkezi ve komşu ilçelere olan uzaklığı;

Yalvaç-Isparta 105 km.
Yalvaç-Gelendost 22 km.
Yalvaç-Şarkikaraağaç 33 km.
Yalvaç-Akşehir 50 km.
Yalvaç-Senirkent 61 km.
Yalvaç-Eğirdir 66 km.

Vilayet Merkezi ile komşu ilçelerle Yalvaç arasındaki yol ağı Devlet Yolu ve İl Yolu şeklinde asfalt karayoludur. Yalvaç mülki sınırları içerisinde 215 km. asfalt yol ağı ile ulaşım sağlanmaktadır. Yollarımız yılın her mevsiminde ulaşıma açık bulundurulmaktadır.
Yolu olmayan köyümüz olmadığı gibi, tüm kasaba ve köy yollarımız asfalttır.

1989- 2002 yılları arasında yapılan yol çalışmaları
• Yeni Yol Açılması Çalışmaları
46.883.75 mt yeni yol açılmıştır.

• Yol Genişletme Çalışmaları
32465 mt yol genişletme çalışması yapılmıştır. 169686 m3 malzeme yollara dolgu ve stabilize malzemesi belediyemiz araçları ile çekilerek sıkıştırılmıştır.

• Ham Yollara Stabilize Malzeme Çekimi ve Sıkıştırılması 169686 m3 malzeme yollara dolgu ve stabilize malzemesi belediyemiz araçları ile çekilerek sıkıştırılmıştır.

• Bordür Çekme Çalışmaları
109.701 m bordür çekilmiştir.

• Kilitli Parke Döşeme Çalışmaları
51753 m2 kilitli parke döşenmiştir.

• Kaldırımlara Beton Kaplama Çalışmaları
484199 m2 kaldırımlara Beton Kaplama çalışması yapılmıştır.

• Yol Kaplama Çalışmaları
-Satıh Asfalt Kaplama Çalışmaları:456040m2 satıh asfalt kaplama çalışması yapılmıştır.
-Beton Asfalt Kaplama Çalışmaları:431976m2 beton asfalt kaplama çalışması yapılmıştır.

• Kanalizasyon Çalışmaları
23928mt kanalizasyon çalışması yapılmıştır.

PERSONEL DURUMU:

Göreve geldiğimizden bu yana hizmette başarı elde etmenin önemli ve birinci sırada yer alan faktörün insan unsuru olduğu bilinciyle hareket ederek, personel istihdamında bu ilkeye özel bir önem vererek, personel düzenlemesini buna göre yaptık. Belediyelerde personel hareketlerini disiplinize etmek bakımından, personel hareketleri 1994 yılında durdurularak Başbakanlık iznine tabi oldu. Daha sonraki yıllarda Genel Bütçe Kanununa bir madde eklenerek yasallaştırıldı. 1999 yılı içinde “İlk defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Atanacaklar için” Mecburi Yeterlilik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle” Devlet Memuru olabilmek için Merkezi sistem Devlet Memurları Sınavında başarılı olma şartı getirilmiştir. 31.12.1998 tarihinden bugüne kadar açıktan hiç bir yeni atama yapılmamıştır. Bu süre içinde Belediyemizde özlük hareketleri hariç olmak üzere diğer tüm personel hareketleri de Başbakanlığın iznine bağlanmıştır. Personel Hareketleri; Kurumlararası nakillerde Başbakanlığın iznine tabi olduğundan bu faaliyet dönemi içinde diğer kurumlara memur nakli gerçekleştirilememiştir. Bu faaliyet dönemi içinde iki memurumuz emekliye sevk edilerek ayrılmıştır. Personel hareketlerindeki izin işlemleri işçi statüsündeki personeli de kapsamaktadır. Geçen yıllarda olduğu gibi 2001-2002 yılları içinde geçici İşçi çalıştırma vizesi alınmış olup, Belediyemizde 111 geçici işçi çalıştırılmaktadır. Belediye olarak halka 111’i geçici işçi olmak üzere187 personelle hizmetleri en iyi şekilde sunma gayret ve çabası içerisindeyiz. Halen Belediyemizde 59’u Belediye, 17’i İşletme olmak üzere 76 dolu kadro, 34’ü Belediye, 4’ü işletme olmak üzere 38 boş kadro bulunmaktadır. Belediyemizin dolu+boş kadro sayısı 114’tür.Belediye olarak personelimizden azami derece tasarruf ederek az personelle çok iş yapma anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bugüne kadar iş hacmimizin artmasına rağmen personel sayımızda düşüş görülmektedir. 01.06.2001-31.05.2002 TARİHLERİ ARASINDAKİ PERSONEL HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE
MEMUR BOŞ DOLU TOPLAM İŞÇİ GENEL TOPLAM BELEDİYE 34 59 93 96 155 İŞLETME 4 17 21 15 32 GENEL 38 76 114 111 187

SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLER

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Roma Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin tanıtılması, anıtsal yapılarda gerekli görülen restorasyon çalışmalarına başlanması bu eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması, Milli folklorumuzun yaşatılması, İlçemizin turizm de istenilen seviyeye gelmesi turizm sektörden hak ettiği payı alabilmesine yönelik İlçemizi hem yurt içinde, hem de uluslar arası düzeyde tanıtmak amacıyla; yaklaşık 17 yıldan beri süre gelen büyük çapta 6. sı 14-15-16 Temmuz 2001 tarihleri arasında gerçekleştirilmek için gerekli hazırlıklar yapılmış ancak ülkenin ekonomik kriz süreci devam ettiğinden bu faaliyet dönemi içerisinde festival gerçekleştirilmemiştir. Ancak; Sosyal amaçlı fakir çocuklar için sünnet şöleni düzenlenerek 75 çocuk sünnet ettirilmiştir.
Yalvaç belediyesi,Mimarlar odası Antalya şubesi ve Çekül ortaklığı ile YALVAÇ KÜLTÜREL -DOĞAL DEĞERLERİN KORUNMASI GELİŞTİRİLMESİ VE TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ projesi oluşturulmuştur. Projeye destek amacıyla 2001 ve 2002 yaz dönemlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi mimarlık bölümü öğrencilerine yaz okulu açılmış,bu proje kapsamında yer alan sivil mimarlık örneklerinin tespiti ve korunması amacıyla röleve çalışmaları yaptırılmıştır. Ayrıca projeye İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Isparta Valiliği, Ankara Üniversitesi,Akdeniz Üniversitesi fikir ve çalışmalarıyla destek vermektedir. Bu proje bir yandan Yalvaç’ın kimlikli bir kent olarak yaşaması, gelişmesi yolunda önemli bir adım olacaktır. Diğer yandan da, korunarak geliştirilecek kültürel ve doğal değerleriyle Yalvaç’ı turistik bir cazibe odağı haline getirecektir. Bu çalışmalarla, bugün ülkemizin içinde bulunduğu ortamda, Yalvaç halkının toplumsal kalkınmasının da hızlanması sağlanacaktır.

Eğitim ve Kültür Durumu :

Yalvaç’ın Eğitim ve kültür durumu iyi düzeydedir. Okuma yazma oranı % 99’un üzerindedir. Eğitim altyapısı açısından herhangi bir sıkıntı çekilmemektedir.
Yalvaç merkezinde ( Teknik Lise, Çok Programlı Lise, Kız Meslek Lisesi, Atatürk Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, İmam-Hatip Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi) 10 Lise, (Alemdar, Fatih, Gazipaşa, İMKB, Kaymakam Abdurahmanbey, Mehmet Akif Ersoy, Salur ve Uyanış İlköğretim Okulu) 8 İlköğretim Okulu, Kasaba ve Köylerde 4 lise ve 36 İlköğretim Okulu bulunmaktadır.
2000-2001 eğitim yılında 16 köy ilkokulu öğrencisi (355 öğrenci) taşımalı sistemde 5 merkeze taşınmaktadır.
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Yalvaç Meslek Yüksek Okulu 1992-1993 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış olup, bugün (Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, İnşaat, Dericilik, Bilgisayar Donanımı, Hazır Giyim, Turizm Rehberliği ve Turizm ve Otelcilik bölümleri) toplam 9 bölümde (1981) öğrenci mevcuduna hitap etmektedir.
Yalvaç’ta iki matbaa mevcut olup, haftalık 2 gazete yayımlanmaktadır. Yalvaç Müzesi mevcut binasında 1966 yılında hizmete başlamış olup, Prehistorik-Hitit-Frik devirlerine ait çanak ve çömleklerle M.Ö. 5-10 milyon yıllık olduğu saptanan fosiller yer almaktadır.
Yalvaç’ın kültürel zenginliklerini teşhir eden Yalvaç Müzesi genellikle Roma, Bizans ve Osmanlı devirlerine ait eserlerle oldukça zengin bir müze niteliğindedir.
Tarihi ören yerleri olarak ANTİOCHEİA İN PİSİDİA ve LİMENİA kasabası MEN KUTSAL ALANI mevcuttur.
Antiocheia (Antik Kent) Anadolu’da kurulan antik kentler arasında tarihte oynadığı önemli roller ve eşsiz yapılarıyla ayrı bir önem taşımaktadır. Kesin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Antiocheia bir seleukos Kolinisi’dir. Kentin kuruluşunun M.Ö. 190-188 yıllarına dayandığı tahmin edilmektedir. Kentin uzun yıllar Romalılar’ın kolonisi olmuştur. Koloninin resmi dili Latince olmasına rağmen halkın latince konuşmamakta olduğu belirtilmektedir. Kentin 30-40 bin civarında nüfusa sahip büyük bir antik kent olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.
Kent Bizans devrinde de önemini korumuştur. İ.S. 713 yılında Arapların istilasına uğrayan kentin yakılıp yıkılmış olduğu kaynaklarda yer almıştır.
Sözü edilen antik kent son yıllarda önem arz eden ve Yalvaç’ın tanıtımında önemli bir etken olan “İnanç Turizmi” açısından oldukça fazla ilgi odağı olmuştur. Yalvaç’ta turizm faaliyetlerinde gözle görülür canlılıklar yaşanmaktadır.
Yalvaç’ın kültürel değerleri arasında önemli yerlerden biri de “Yalvaç Hacı Ali Rıza Efendi Halk Kütüphanesi’dir. Kuruluşu 108 yıl öncesine dayanan kütüphane 1970 yılından itibaren kendi binasında faaliyetine devam etmekte olup, çeşitli konularda 30 bini aşkın eseri ile en önemli kültür hazinelerimiz arasındadır. Ayrıca Bağkonak, Hüyüklü, Kozluçay, Kumdanlı, Sücüllü ve Tokmacık Kasabalarımızda da birer kütüphane ile mahallen açılan Çetince, Dedeçam ve Yukarı Kaşıkara Kasabalarında da birer kütüphane mevcuttur.
Yalvaç’ta eski eser olarak tarihi Devlethan Camii; Yalvaç’ın en eski camilerindendir. Cami tek minareli çatı sistemli olarak yapılmıştır. Cami M.S. 13. Yüzyılda Hamidoğulları Beyliği zamanında yapılmıştır.
Yalvaç’ta sinema ve tiyatro salonu yoktur.
Sportif faaliyetler olarak, Yalvaç Belediye Spor Futbol Takımı 1999 yılında 2. Amatör Küme’de şampiyon olmuş ve 1. Amatör Küme’ye yükselmiştir. Yalvaç’ta spor futbolun altyapısı olarak, düzkır mevkiinde 500 seyirci kapasiteli Kapalı Spor Salonu ile etrafı ihata duvarı ve tel örgüyle çevrili 60.000 m2’lik futbol sahası, voleybol ve basketbol sahaları mevcuttur. Spor ve folklor faaliyetleri ortaöğretim ve ilköğretim okulları arasında yaygın olarak yapılmaktadır. Pelitaltı spor tesisleri ve takımların kamp yapmaları için her olanak mevcuttur.

SOSYAL DURUM

a.Konut:

Yalvaç merkezi ve bağlı yerleşim birimlerinde konut durumları genel olarak düzenli ve sağlık şartlarına uygun olarak yapılmıştır. Tarihinin eski olması nedeniyle, konutların çoğunda eski mimari özellikleri görmek mümkündür. Bu binalar genellikle kerpiç ve ahşaptan yapılmıştır. Bu tür evler genellikle eski yerleşim yerleri olan Abacılar, Debbağlar, Eski, Görgü Bayram, Görgü Cami, Görgü Orta, Kaşaşağı, Kaşhacıbey, Kaş cami, Salur ve Sofular Mahallelerinde yoğunluk kazanmaktadır.
Son yıllarda Yalvaç Belediye Başkanlığı tarafından yapılan İmar mevzuatına ilişkin olumlu düzenlemeler ve altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve arsa üretimi konut sektöründe gözle görülür bir canlılığa yol açmıştır.
b. Sosyal Yaşam:
Yalvaç Halkının yaşantısında Türk İnsanının tipik özellikleri göze çarpar. Gelenek ve görenekler bozulmadan ve değişikliğe uğramadan yaşatılmaktadır. Aile, milli, ahlaki ve ananevi değerler, toplumsal dayanışma gibi kavramlara değer verilir.
Yurt dışında çalışan çok sayıda Yalvaç’lının izin ve tatillerini geçirmek üzere Yalvaç’a gelmesi bölgenin sosyal ve ekonomik yaşantısına ayrı bir canlılık katmaktadır.
c. İş ve Çalışma Hayatı :
2000 yılı Nüfus Sayımı’na göre, nüfusun % 14’ü köylerde, %51’i kasabalarda ve % 35’i Yalvaç merkezinde yaşamaktadır.
Yalvaç Merkezinde son yıllarda sanayileşme dikkati çekmekte olup, Yalvaç’a çevreden göç söz konusudur.

YATIRIMLAR

a) BELEDİYEMİZE AİT İNŞAAT HİZMETLERİ

Toptancı Hal Binası, Pazaryeri karşısı konut ve dükkan inşaatı, Abacılar mah. Konut ve 6 işyeri inşaatı, Yeni Sanayi Girişine 9 adet sanayi dükkanı yapılması, Eski Zirai Donatım Binasına Ek bina inşaatı yapımı, Abacılar Mah. Dükkan + Konut İnşaatı, Eski Deri fabrikasının 4 yıldızlı otel yapımı çalışmaları,
Şehir Stadyumu, Eski Mahalle Harmanına 16 derslikli okul yapılması, Mahalle Fırınları, Petrol Satışına ait tesis inşaatı, Yoğurt pazarındaki eski fırın ve üzerine ilave kar inşaatı, yeni hayvan pazarı yapılması, satış büfelerinin yapılması, Arıtma Tesisi inşaatı, Eski Yalvaç Evleri restorasyon çalışmaları, Taş duvar yapım çalışmaları, Beton perde duvar yapım çalışmaları, Su kanalları köprü ve menfez çalışmaları, Çocuk Trafik Eğitimi parkı çalışmaları, İnşaat Malzemesi satanlara yer tahsisi, Mahalle çalışmaları, Eski kent dokusunun korunması çalışmaları, kent bilgi sisteminin kurulması çalışmaları, sokak-cadde çalışmaları, meydan düzenleme çalışmaları, Türkan Atayalvaç Kız Öğrenci Yurdu, Meyve Paketleme Tesis Binası, Kafeterya inşaatı yapımı, Nevşehir taşından Kule yapımı (Dostluk Anıtı), Kültür Merkezi,

PROJELENDİRME AŞAMASINDA OLAN YATIRIMLAR : Toplu konut bölgesi Eski Sümerbank yerine iş merkezi projesi, tiyatro ve toplantı salonu, müftülük arkasına özürlüler okul projesi, toplu konuta kız öğrenci yurdu yanına ana okulu ve kreş projesi,

b) PARK BAHÇE VE FİDAN DİKİMİ ÇALIŞMALARI

Kanal boyu çevre düzenleme çalışmaları, Askerlik şubesi önü Mehmetçik parkı, Mahalle parkları çalışmaları, Ağaçlandırma çalışmaları, Hıdırlık parkı düzenleme projesi, Hisarardı yolu piknik alanı çalışmaları, Teraslama fidan dikme çalışmaları ve asfalt şantiyesi, İmar durumu-Yapı Ruhsatı- Yapı Kullanma izin belgesi, Turgut Özal Şehir parkı, Ortaokul önü parkı düzenleme projesi, Çocuk parkı çalışmaları, Mezarlık çalışmaları, Hayvanat bahçesi, Kavşak ve Refüj çalışmaları, Havuz yapım çalışmaları, Umumi çeşme yapımı çalışmaları, Pelit altı spor tesisleri, Adnan Kahveci parkı, Çınaraltı meydan düzenlemesi, Kara Ziya parkı ve çevre düzenlemesi, Camilerin Çevre düzenleme çalışmaları,

c) SANAYİ ÇALIŞMALARI

Dericiler Küçük Sanayi sitesi çalışmaları, Organize Deri Sanayi Bölgesi çalışmaları, Konfeksiyon Sanayi sitesi kurulması, Zirai donatım kurumunun sanayi yatırımına verilmesi.