Cumhuriyet Öncesi Şehitlerimiz

BALKAN SAVAŞLARI, ÇANAKKALE VE I. DÜNYA SAVAŞI VE DİĞER CEPHELERDEKİ SAVAŞLARDA VATAN İÇİN ŞEHİT OLAN YALVAÇLILAR

1- YEMEN CEPHESİ'NDE ŞEHİT OLAN YALVAÇLILAR

Sıra No

Mahalle veya Köyü

İsim, Şöhreti ve Sınıf ve Sanatı

Babası

Doğum Yeri ve Tarihi

Şehit Oloduğu Yer

Vefat Tarihi

Yaşı

Gün

Ay

Yıl

1

Eyüpler

Çakaloğlu İsmail

Mustafa Yusuf

1285

Yemen'de

26

Teşrin-i Sani

1321

36

2

Kızılca Mah.

Velioğlu Mustafa

Mehmed Ali

1301

 

5

Kanun-ı Sani

1323

22

3

Gelegermi

Kurtoğlu Bekir

Osman

1306

Yemen'de

7

Haziran

1327

21

4

Kuyucak

Bardakoğlu Süleyman

Mehmet

1306

Yemen'de

30

Haziran

1327

21

5

Kuyucak

Hatıpoğlu Ramazan

Mehmet

1306

Yemen'de (Beytüsselam ?)

30

Ağustos

1327

21

6

Gelegermi

Hakbaloğlu Raşid

Mustafa

1305

Bintüs Selam Muharebelerinde

12

Mart

1327

22

7

Mısırlı

Nebioğlu Veli

İbrahim

1289

Yemen'de

12

Haziran

1322

33

8

Kumdanlı

İmamoğullarından İbrahim

Mehmet

1298

Yemen Cephesi Hicaz

1

2

1906

24

2- BALKAN SAVAŞLARI'NDA ŞEHİT OLAN YALVAÇLILAR

Sıra No

Mahalle veya Köyü

İsim, Şöhreti ve Sınıf ve Sanatı

Baba ve Validesi İsimleri

Doğum Yeri ve Tarihi

Şehit Oloduğu Yer

Vefat Tarihi

Yaşı

Babası

Gün

Ay

Yıl

1

Yarıkkaya

Tekinoğlu Mehmet

Hasan

1305

Cebel-i Hub Müsademesinde

11

Ağustos

1328

23

2

Sofular Mah.

Yirikoğlu Mehmed

Halil

1299(4)

Çunkara Muharebelerinde

15

Teşrin-i Evvel

1328

29

3

Manarga

İbişoğlu Yusuf

Mehmed

1301

Esna- Harbde

5

Şubat

1328

27

4

Sofular Mah.

Fazlıoğlu ahmed

Ömer

1305

Edirne'de Esna- Muharebe'de

12

Şubat

1328

23

5

Kumdanlı

Ehiloğlu İbrahim

İsmail

1302

Esna- Harbde

5

Teşrin-i Evvel

1328

26

6

Tırtar

Kabasakaloğlu Mustafa

İbrahim

1305

Yenice Harbinde

 

 

1328

23

7

Kurusarı

Karahasanoğlu Ramazan

Yusuf

1298

Edirne'de

 

 

1328

30

8

Yağcılar

Kendircioğlu Beşir

Osman

1294

Silah altında (Edirne'de olmalı)

 

 

1328

34

9

Kumdanlı

Ekiz Alioğlu Mustafa

Osman

1306

Silah Altında Edirne'de

 

 

1328

22

10

Kumdanlı

Kara Deciroğlu Ramazan

Mehmet

1294

Silah altında

 

 

1328

34

11

Kumdanlı

Hacı Bekiroğlu Ömer

Ömer Ağa

1306

Askerde

 

 

1329

23

12

Eğirler

Kandıroğlu Yusuf

Hasan Ali

1299

Kırkkilisenin Taş Tabyasında

25

Ağustos

1329

30

13

Kurusarı

Karahasanoğlu Ramazan

Yusuf

1298

Kavaklı Nam Mahalde

25

Teşrin-i Evvel

1328

30

14

Üyüklü Yağrık Mah.

Kallemoğlu İbrahim

Hasan

1303

Silah altında Balkan Muharebeleri

19

Teşrin-i Sani

1329

26

15

Salur Mah.

Tabal Osmanoğlu Ali

Aşcı Osman

1299

Balkan Muharebeleri

16

Mayıs

1331

32

16

Manarga

Kara Hüseyinoğlu Mevlüd

Mehmet

1309

 

21

Şubat

1330

21

17

Kırkbaş

Hızıroğlu Halil İbrahim

Ahmed

1308

Balkan Muharebeleri

18

Ağustos

1331

23

18

Kumdanlı

Hacı Bekiroğlu Osman

Halil

1308

1328 Senesi Balkan Muharebesi Yalvaç Mahkemesi İlamı

 

 

1328

20

19

Altıkapı

Ciridoğlu Mustafa

Abdullah

1308

Lüleburgaz - Bulgarlarla Savaş

 

 

1328

20

20

Üyüklü Yağrık Mah.

Gariboğlu Mehmed

Osman

1302

Kırıkkilise

 

 

1328

26

3 - ÇANAKKALE HARBİ'NDE ŞEHİT OLAN YALVAÇLILAR

Sıra No

Mahalle veya Köyü

İsim, Şöhreti ve Sınıf ve Sanatı

Baba ve Validesi İsimleri

Doğum Yeri ve Tarihi

Şehit Oloduğu Yer

Vefat Tarihi

Yaşı

Babası

Gün

Ay

Yıl

1

Leblebiciler Mah.

Malhacıoğlu Mehmed

Hasan

1306

 

 

 

1331

25

2

Üyüklü Nalbant Mah.

Şaban Beyoğlu Mehmet

Süleyman

1309

Gelibolu

15

Nisan

1331

22

3

Görgü Bayram Mah.

Kabakçıoğlu Kamil

Hacı Emin

1303

Muharebede

28

Nisan

1331

28

4

Üyüklü Nalbant Mah.

Kuyucuoğlu Mehmed

Mustafa

1306

Silah altında

3

Mayıs

1331

25

5

Kurusarı

İsaoğlu Nuri

Mehmed

1308

Gelibolu

17

Mayıs

1331

23

6

Gelegermi

Nuryedioğlu (Turyedioğlu?) İbrahim

Mehmed

1303

Karahisar Hastanesi

3

Haziran

1331

28

7

Örkenez

Kara Fatmaoğlu İbrahim

Ali

1307

Çanakkale

17

Mayıs

1331

24

8

Çetince Akçasar

Onsekizoğlu Halil

Ahmed

1263

Çanakkale

26

Mayıs

1331

68

9

Kurusarı

İsaoğlu Mestan

Müteveffa Ömer

1309

Maydos Civ. Mecruh. Hastanede Vefat

20

Nisan

1331

22

10

Sücüllü Cedid… Mah.

Değirmencioğlu İsmail

Mehmed

1297

Desaadette Topçu Makina

10

Haziran

1331

34

11

Sicüllü Yaya Mustafa Mah.

Göleoğlu Durmuş

Mehmed

1297

Seddülbahr

1

Haziran

1331

34

12

Pazar Yukarı Mah.

Toylu Mahmudoğlu Hamdi

Mehmed Ali

1306

Seddülbahr

21

Nisan

1331

25

13

Müderris Mah.

Hacı Yunusoğlu Mehmed

Ali

1308

Gelibolu

9

Mayıs

1331

23

14

Kızılca Mah.

Habaillioğlu Mustafa

Mustafa

1304

Gelibolu

9

Haziran

1331

27

15

Kuyucak

Fosbaloğlu (?) Mahmut

Veli

1302

Gelibolu

9

Haziran

1331

29

16

Ağab

Türkmenoğlu Mehmed

İbrahim

1306

Çanakkale

6

Temmuz

1331

25

17

Yukarı Kaşıkara

Memişoğlu Memiş

Hüseyin

1297

Arıburnu

18

Nisan

1331

34

18

Yukarı Kaşıkara

Bıçaksızoğlu Gulamın Ali

Arif

1308

Düşman ile müsademede

20

Nisan

1331

23

19

Üyüklü Mescid Mah.

Pehlivanoğlu Ali

Mustafa

1304

Seddülbahr

8

Haziran

1331

27

20

Saray Mah

Ayazoğlu Yakub

Mehmed

1306

Anafartalar

28

Temmuz

1331

25

21

Manarga

Muharremoğlu Ömer

Mahmut

1307

Esna- Harbde

18

Haziran

1331

24

22

Görgü Orta Mah.

Hacı İbişoğlu Yusuf Ali

Ali

1294

Çanakkale

30

Temmuz

1331

37

23

Pazar Aşağı Mah.

Hacı Samihoğlu Hüsnü

Hüseyin

1306

 

2

Ağustos

1331

25

24

Örkenez

A'ban Oğullarından Ahmed Oğlu Hacı Ömer

Ahmed

1305

Gelibolu

1

Nisan

1331

26

25

Hisar Yukarı Mah.

Osmanoğlu Yusuf

Osman

1304

Anafartalar

13

Ağustos

1331

27

26

Sücüllü Yaya Mustafa Mah.

Bekiroğlu Ahmed

Ahmed

1305

 

17

 

1331

26

27

Kaş Camii Mah.

Alabazoğlu İbrahim

Bekir

1303

Anafartalar

8

Ağustos

1331

28

28

Görgü Bayram Mah.

İbişoğlu İbrahim

İbiş

1302

Anafartalar

10

Ağustos

1331

29

29

Sücüllü Aşağı Harman Mah.

Ahtellioğlu Ahmed

Ahmed

1300

Sıhhiye Kalemi İhbarıyla

17

Ağustos

1331

31

30

Sücüllü Cedid Yukarı

Çobanoğlu Osman

Mustafa

1299

Anafartalar

15

Ağustos

1331

32

31

Sücüllü Cedid Aşağı

Baloğlu Ramazan

Musa

1299

…….. Sütlecik Muharebesi (Çanakkale?)

12

Ağustos

1331

32

32

Kaşaşağı

Çakıroğlu Mehmed Ali

Mestan

1298

Anafartalar

15

Ağustos

1331

33

33

Eski Yukarı Mah.

Boyradoğlu Yusuf Ali

İbrahim

1304

Çeşmealtı Muharebesi

28

Temmuz

1331

27

34

Sücüllü Yaya Mustafa Mah.

Göleoğlu Durmuş

Mehmed

1297

Seddülbahr

1

Ağustos

1331

34

35

Kaşaşağı Mah.

Cukkaoğlu Mehmed

İbrahim

1296

Çanakkale

29

Ağustos

1331

35

36

Kaşaşağı Mah.

Dumanoğlu Hasan

Ahmed

1296

Teşe ……. Muharebesi

18

Ağustos

1331

35

37

Görgü Orta Mah.

Hacı İbişoğlu Yusuf Ali

Ali

1294

Ali Bey ….. Deki İstihkamda

3

Ağustos

1331

37

38

Kaşcamii Mah.

Çaycıoğlu Hüseyin

İbrahim

1293

Anafartalar

8

Ağustos

1331

38

39

Sücüllü Aşağı Harman

Şabanoğlu Hüseyin

Ali

1299

Seddülbahr

2

Ağustos

1331

32

40

Sücüllü Aşağı

Torosoğlu Ali

İsa

1305

Gelibolu

29

Ağustos

1331

26

41

Müderris Mah.

Hacı Haytaoğlu Nuri

Hacı Ömer

1303

Gelibolu

26

Temmuz

1331

28

42

Altıkuyu

Gök Mehmetoğlu Ali

Mestan

1305

Çanakkale İntepe Muharebesi

27

Mayıs

1331

26

43

Üyüklü Mescid Mah.

Pehlivanoğlu Ali

Mustafa

1304

Seddülbahr

3

Temmuz

1331

27

44

Örkenez

İkicioğlu Salih

Ali

1304

Kanlıdere'de

22

Mart

1331

27

45

Üyüklü Eski Geçid

Gönüloğlu Ali

Mustafa

1304

Seddülbahr

3

Temmuz

1331

27

46

Üyüklü Mescid Mah.

Velioğlu Veli

Osman

1302

Anafartalar

23

Temmuz

1331

29

47

Kuyucak

Kombaloğlu Mahmud

Veli

1302

Gelibolu

9

Haziran

1331

29

48

Eğirler

Çavuşoğlu İbrahim

İbrahim

1296

Arıburnu

25

Ağustos

1331

35

49

Üyüklü Mescid Mah.

Karamehmedoğlu Hüseyin

Hasan

1298

Anafartalar

7

Teşrin-i Sani

1331

33

50

Gelegermi

Çutaoğlu Süleyman

Mehmed

1294

Anafartalar

8

Ağustos

1331

37

51

Ayvalı

Çaparoğlu Hafız Süleyman

Molla Mehmed

1302

Seddülbahr

22

Ağustos

1331

29

52

Kuyucak

Devecioğlu Mehmed

Ali

1298

Mecrahin Hastanesinde

18

Ağustos

1331

33

53

Tırtar

İbiş Çavuşoğlu Ramazan

İbiş Çavuş

1304

Anafartalar

5

Ağustos

1331

27

54

Kurusarı

Mehmedoğlu Nuri

Mehmed

1308

Balıktepe Mevkiinde

17

Mart

1331

23

55

Eyübler

Alioğlu Mehmed

Ali

1305

Anafartalar

1

Ağustos

1331

26

56

Tokmacık

Keçecioğlu Halil Oğlu Mehmedin Yusuf

Mehmed

1309

 

24

Teşrin-i Sani

1331

22

57

Kumdanlı

Kürt Ömeroğlu Ömer

Yakup

1296

Seddülbahr

17

Haziran

1331

35

58

Görgü Camii

Hacı Yusufoğlu Abdullah

Hacı Yusuf

1312

Seddülbahr

18

Kanun-ı Evvel

1331

19

59

Kaşaşağı

Memişoğullarından Kadiroğlu Mehmed

Kadir

1308

Seddülbahr

23

Teşrin-i Evvel

1331

23

60

Örkenez

Dilhanoğlu Mustafa

Hüseyin

1308

Çeşmealtı Muharebesi

28

Temmuz

1331

23

61

Hisar Aşağı

Karadanaoğlu Mehmed

Mustafa

1307

Anafartalar

4

Teşrin-i Evvel

1331

24

62

Çetince Akçasar

Meşastarlıoğlu (?) Süleyman

İbrahim

1307

Anafartalar

4

Teşrin-i Evvel

1331

24

63

Hisar Aşağı

Karadanaoğlu Hakkı

Ali

1308

.. Bahr de

12

Kanun-ı Sani

1331

23

64

Gelegermi

İmamoğullarından Molla Hasan Oğlu Hasan

Mehmed

1302

Savla Limanında

8

Kanun-ı Evvel

1331

29

65

Üyüklü Yanarık Mah.

Yusufoğlu Mestan

Süleyman

1289

Hastanede

 

 

 

Yaşı Tespit Edilemeyen

66

Üyüklü Mescid Mah.

Karamehmedoğlu Hüseyin

Hasan

1298

Anafartalar

 

Kanun-ı Sani

1331

33

67

Gelegermi

Çakaloğlu Yusuf

Receb

1304

Seddülbahr

22

Mayıs

1331

27

68

Örkenez

Kulakoğlu Mustafa

Mevlüd

1307

Çeşmealtı

28

Temmuz

1331

24

69

Eğirler

Çavuşoğlu İbrahim

İbrahim

1294

Arıburnu

25

Ağustos

1331

37

70

Kaşhacıbey Mah.

Sağıroğlu Salih

 

1305

Seddülbahr (Mecruhin Hastanesi)

2

Kanun-ı Evvel

1331

26

71

Tırtar

Çoban Mercanoğlu Mehmed

Ahmed

1300

Meydan-ı Harb'de

27

Temmuz

1331

31

72

Kumdanlı

Sülükoğlu Süleyman

Veli

1303

Muharebede

13

Teşrin-i Evvel

1331

28

73

Kumdanlı

İmamoğlu Ömer

İbrahim

1307

Kirte Hastanede

7

Kanun-ı Evvel

1331

24

74

Celebtaş

Hataloğullarından Hasan Ali Oğlu Abdil

Hasan Ali

1306

Hastanede

24

Kanun-ı Evvel

1331

25

75

Sücüllü Aşağı Mah.

Nuryedioğlu Himmet

İsmail

1297

Anafartalar

5

Kanun-ı Evvel

1331

34

76

Abacılar

Kodaloğlu Ali Osman

Hacı Mehmed

1299

Akbaş Hastanesinde

20

Kanun-ı Evvel

1331

32

77

Kuyucak

İbişağaoğlu Rifat

Osman

1298

Hastanede

10

Kasım

1331

33

78

Eğirler

Köra'batoğlu Numan

Mustafa

1307

Kirte Dere'de

21

Kanun-ı Evvel

1331

24

79

Yarıkkaya

Madenoğlu Süleyman

Ali

1307

Seddülbahr Kirte Dere

23

Kanun-ı Evvel

1331

24

80

Gelegermi

Çakaloğlu İsmail

Abdullah

1304

Seddülbahr Kirte Dere

12

Kanun-ı Evvel

1331

27

81

Kaşcamii Mah.

Naiboğlu Halid

Süleyman

1308

Kirte Dere

21

Kanun-ı Evvel

1331

23

82

Üyüklü Yanarık Mah.

Kalemoğullarından Hüsyinoğlu Tahir

Hasan

1308

Kirte Dere

1

Kanun-ı Evvel

1331

23

83

Gelegermi

İmamoğullarından Hasan

Mehmed

1303

Sıhhiye İhbaatıyla

8

Kanun-ı Evvel

1331

28

84

Sücüllü Aşağı Mah.

Şerefoğlu Emrullah'ın Evekioğlu Ramazan

Müteveffa Ali

1300

Anafartalar

16

Teşrin-i Evvel

1331

31

85

Saray Mah

Ebcedoğlu Hasan

Hasan

1303

Feyzibey Tepesinde

25

Kanun-ı Evvel

1331

28

86

Celebtaş

İmamoğlu Süleyman

Ali

1302

Seddülbahr Kirte Dere

 

 

 

Yaşı Tespit Edilemeyen

87

Manarga

Cemkeşoğlu İsmail

Mustafa

1307

Çanakkale Cephesi - Şimal Gurubu Ağır Mecruhin Hastanesi

21

6

1331

24

88

Çemen Bayat Mah.

Küçük Alioğlu İbrahim

Ali Osman

1309

Seddülbahr

2

Temmuz

1331

22

89

Abacılar Mah.

Edhemoğlu Edhem

Müteveffa Mahmut

1292

Seddülbahr

7

Kanun-ı Evvel

1331

39

90

Gelegermi

Turyalıoğlu Ramazan

Veli

1300

Seddülbahr

7

Kanun-ı Evvel

1331

31

91

Gemen Güney Mah.

Muhsinoğlu Mustafa

Ali

1303

Seddülbahr

5

Kanun-ı Evvel

1331

28

92

Yukarı Kaşıkara

Cabbaroğlu (Çapar?) Mehmed

Müteveffa Ahmed

1306

Kirte

16

Eylül / Ağustos ?

1332

26

93

Çetince Akçasar

İmamoğlu Süleyman

Hacı ….. Efendi

1309

20. Alay 1. Topçu Taburu

25

Kanun-ı Evvel

1331

22

94

Köstük

Hatıboğullarından Musa Oğlu Ali

Musa

1304

Çanakkale

2

Kanun-ı Sani

1332

28

95

Sücüllü Yaya Mustafa Mah.

Kirmanoğullarından Mustafa Oğlu Osman

Mustafa

1298

Seddülbahr - Dere Muharebesi

18

Mayıs

1331

33

96

Bahtiyar

Mütevellioğlu Ramazan

Mustafa

1307

Seddülbahr

24

Mart (Mayıs)

1331

24

97

Kuyucak

Colazoğlu Emin

Mustafa

1289

Gelibolu Kirte Muharebesi

15

Temmuz

1331

42

98

Kaşaşağı Mah.

Fazlıoğlu Ömer

Müteveffa Abdullah

1291

Çanakkale Seddülbahr

 

 

1332

41

99

Salur Mah.

Postaloğlu Rıza

Müteveffa Hasan

1307

Anafartalar

 

 

1332

25

100

 

Abdulkadir

Süleyman

1307

Çanakkale Harbi - Gümüşsuyu Hastanesi

5

3

1915

24

101

 

Abdullah

İbiş Mehmet

1306

Anafartalar

7

9

1915

25

102

Kuyucak

Abdullah

Sulıç

 

Çanakkale Harbi - Akbaş Hastanesinde

28

5

1915

Yaşı Tespit Edilemeyen

103

Dedeçam

Ahmet

Hüseyin

1302

Mekteb-i Harbiye Hastanesi

14

6

1915

29

104

 

Ahmet Ali

Kerkel

1303

Kanlıdere'de

22

3

1915

28

105

Sücüllü

Aydınlı Oğullarından Ali

Halil

 

Seddülbahr

12

4

1915

Yaşı Tespit Edilemeyen

106

 

Tavoğlu Ali

Osman

1299

Çanakkale Cephesi - Meydan Harbi

27

5

1915

32

107

 

Ali

Ramazan

 

Çanakkale - 9. Fırka Seyyar Hastanesi

25

4

1915

Yaşı Tespit Edilemeyen

108

 

Ali Osman

Mehmet

 

Çanakkale Cephesi - Akbaş Nakliyat Hastahanesi

20

10

1915

Yaşı Tespit Edilemeyen

109

Bağkonak Bucak Merkezi

Fethi

Hacı Mehmet

1310

Konya Mevkii Askeri Hastanesi

22

6

1916

22

110

 

Feyzullah

Abdulkadir

1295

Çanakkale Cephesi - Bakırköy Gaziler Hastanesi

26

6

1915

36

111

 

Yalanoğullarından Halil

Ahmet

1298

Çanakkale Cep. Şahintepe'de Lağım Tamirinde

22

8

1915

33

112

Hisarardı Mah.

Hasan

Halil

1305

Anafartalar

16

9

1915

26

113

 

Hasan Hüseyin

Kara Mehmet

1304

Çanakkale Cephesi - Yeşiltepe'de

9

3

1915

27

114

Kırkbaş

Hasan Hüseyin

Yusuf

1299

Çanakkale Cephesi - Taşkışla Hastanesi

10

12

1915

32

115

Sücüllü

Öküzoğullarından Hüseyin

Ali

1293

Seddülbahr Muharebesi

2

6

1915

38

116

 

Hüseyin

Hasan

1303

Çanakkale Cephesi - Feyzibey Tepesinde

25

10

1915

28

117

 

İbiş

Ahmet

1297

Kerevizdere'de

19

4

1915

34

118

 

İbrahim

İbiş

1301

Çanakkale Cephesi - Göç Tepesi

15

8

1915

30

119

 

İlyasoğullarından İbrahim

Bekir

1300

Çanakkale Cephesi-Yusufçık Tepe Muharebesi

8

6

1915

31

120

 

Çakaloğullarından İsmail

Abdi

1308

Çanakkale Cephesi -Hastane'de

4

11

1915

23

121

Yarıkkaya

İsmail

Hüseyin

1291

Çanakkale Cephesi -Ayestefanos Hastanesi

17

12

1915

40

122

 

Molla Eminoğullarından İsmail

Mehmet

1301

Çanakkale Cephesi

7

9

1915

30

123

Tayyar Yukarı Mah.

Şehperlioğullarından Kamil

Hacı Mehmet

1301

 

26

1

1915

30

124

 

Kemal

Emin

1304

Çanakkale Cephesi - Merkeztepe'de

6

3

1915

27

125

 

Mahmut

Hacı Yakup

1304

Çanakkale Cephesi -Kanlıtepe'de

29

2

1915

27

126

Altıkapı

İbrahim

Mehmet

1301

24

7

1915

30

127

 

Musaoğullarından Mestan

Mestan

1293

 

2

6

1915

38

128

Körküler

Mehmet Ahmet

Ramazan

1301

 

2

9

1915

30

129

 

Mevlüt

Halil

1302

Çanakkale Cephesi - Meydan Harbi

27

5

1915

29

130

Köstük

Kavaloğullarından Mevlüt

Hallil

1302

 

12

7

1915

29

131

Ayvalı

Arapoğullarından Molla Hasan

Hüseyin

1302

 

14

7

1915

29

132

 

Hacı Ömeroğullarından Muhittin

Ömer

1293

Çanakkale Cephesi - Seddülbahr Muharebesi

25

7

1915

38

133

 

Muhsin

Hasan

1297

Çanakkale Cephesi - Arburnu Muharebesi

18

3

1915

34

134

 

Mustafa

Ali

1307

Çanakkale Cephesi -Merkeztepe'de

6

3

1915

24

135

 

Mustafa

Ali

1303

Çanakkale Cephesi

7

10

1915

28

136

 

Mustafa

Hüseyin

 

Çanakkale Cephesi - Çeşmealtı Muaherebesi'nde

28

5

1915

Yaşı Tespit Edilemeyen

137

 

Kocaoğullarından Mustafa

Mehmet

1303

Meydan Harbi

28

5

1915

28

138

 

İlyasoğullarından Mustafa

Mehmet

1290

Çanakkale Cephesi - Gelibolu Hastanesi

23

3

1917

43

139

Körküler

Sarı Mustafaoğullarından Mustafa

Saat

1292

Çanakkale Cephesi -Mestantepe Muharebesi'nde

29

5

1915

39

140

Körküler

Mustafa

Seyit

1292

Çanakkale C.- Kale-i Sultaniye Merkez Hastanesi

14

11

1915

39

141

Sücüllü

Çobanoğullarından Mustafa

Osman

1298

Yusufçuk Tepesi'nde

8

6

1915

33

142

 

Ali Ademoğullarından Mustafa

Osman

 

Çanakkale Cephesi - Şarapnel Tapasıyla

6

3

1915

Yaşı Tespit Edilemeyen

143

 

Karamanoğullarından Mustafa

Osman

1298

 

18

3

1915

33

144

Dedeçam

Ömer

Mahmut

1302

Çanakkale Cephesi -Kerevizdere'de

18

4

1915

29

145

 

Kumruoğullarından Ömer

Osman

1291

Çanakkale Cephesi - Hial-i Ahmer Taksim Hastanesi

27

10

1915

40

146

Kozluçay

Ramazan

Veli

1301

Çanakkale Cephesi - Meydan Harbi

5

10

1915

30

147

 

Rıfat

Osman

1298

Gülhane Hastanesi

10

9

1915

33

148

 

Rıza

Hasan

 

5.Kolorduya mensup 10.Fırka Sıhhiye Bölüğü

7

6

1915

 

149

 

Süleyman

Veli

1303

Çanakkale Cephesi - Albayrak Mevkii'nde

7

9

1915

28

150

Celebtaş

Süleyman

Ali

1292

Çanakkale Cephesi - Hastanede

5

11

1915

39

151

Akçaşar

Süleyman

Hacı Peder

1309

Çanakkale Cephesi - Alçı Tepe'de

22

10

1915

22

152

Eyüpler

Süleyman

Halil

1300

Çanakkale Cephesi - Anafartalar Muharebesi

25

9

1915

31

153

Akçaşar

İbrahim

Süleyman

1301

 

4

12

1915

30

154

Celebtaş

Şükrü

Ahmet

1303

Çanakkale Cephesi - Kanlıdere

23

8

1915

28

155

 

Fakıoğullarından Vehbi

Ahmet

1307

Çanakkale Cephesi

7

11

1915

24

156

Yukarı Kaşıkara

Bacaksızoğullarından Veli

Hasan

1301

Çanakkale Cephesi

10

8

1915

30

157

Tokmacık

Bekçioğullarından Yusuf

Mehmet