2023 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2023 yılı Mayıs ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 02.05.2023 Salı günü saat 19:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM                                  .
1. Belediyemiz Meclisinin 04.04.2023 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
2. 2022 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.
3. Mülkiyeti Belediyemize ait Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:5 Kat:3’de Yalvaç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 5(beş) yıllığına tahsisi yapılan yerin, tahsisinin iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.
4. Mülkiyeti Belediyemize ait Sofular Mahallesi 1002/1’de bulunan Mezbahane’nin durumu ile ilgili olarak 04.04.2023 tarihli ve 48 sayılı Meclis kararı ile oluşturulan komisyonun raporunun görüşülmesi.
5. 2023 yılı Haziran ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.     


2023-04-28

YALVAÇ BELEDİYESİ