2023 Yılı ARALIK Ayı Meclis Toplantısı


    393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2023 yılı Aralık ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05.12.2023 Salı günü saat 19:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır. 

 GÜNDEM : 
  1. Belediyemiz Meclisinin 07.11.2023 tarihli ve 21.11.2023 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması. 
  2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddenin (l) fıkrası gereğince, Norm kadro dolu-boş kadro cetvellerinin ihdası, iptali ve değiştirilmesinin görüşülmesi. 
  3. Belediyemiz tarafından 2023 yılında verilecek sosyal yardımların görüşülmesi. Yalvaç Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti bünyesinde çalışan işçilerin, 2023 yılı için uygulanan belirsiz süreli iş sözleşmesi maddelerinin, 2024 yılı içinde devam ettirilmesinin görüşülmesi. 
  4. Yalvaç Fen Lisesine yönelik hayırsever tarafından yurt yapılabilmesi için 257 ada 1, 2, 18 ve 36 nolu parsellerde bulunan Park Alanı, Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile 253 ada 40, 41 ve 69 nolu parsellerde bulunan Sosyal Tesis Alanı, Park Alanı olarak 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının onanmasının görüşülmesi. 
  5. İlçemiz 958/1’in doğusunda bulunan “Çocuk Bahçesi” ile 310/9’da bulunan “Sosyal Tesis Alanının” bir biriyle değiştirilmesi için imar planı tadilatı yapılmasının görüşülmesi. 
  6. 2024 yılı Ocak ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.


2023-12-01

YALVAÇ BELEDİYESİ