2024 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı


5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2024 yılı Mart ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05.03.2024 Salı günü saat 17:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM 

  1. Belediyemiz Meclisinin 06.02.2024 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması.
  2. Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğünün Yeni Hal Binasındaki işyerlerinin “Bina tahsis süresinin uzatılması” talebinin görüşülmesi.
  3. Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Personelin Ücret Tespitinin görüşülmesi


2024-03-01

YALVAÇ BELEDİYESİ