2022 Yılı Meclis Eylül Ayı Toplantısı


        5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2022 yılı Eylül ayı toplantısında aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06.09.2022 Salı günü saat 20:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır. 

GÜNDEM : 
  1. Belediyemiz Meclisinin 02.08.2022 tarihli toplantı tutanakları ile kararlarının okunması ve oylanması. 
  2. Belediyemize ait Türkan ATAYALVAÇ Yükseköğrenim Öğrenci Yurdunun 2 yıl süre ile Kredi Yurtlar Kurumuna tahsis edilmesinin görüşülmesi. 
  3. İşbankasına verilen ipoteğin değiştirilmesinin görüşülmesi. 
  4. 2022 yılı Ekim ayı Meclis toplantısı günü ve saatinin belirlenmesi.


2022-09-02

YALVAÇ BELEDİYESİ