Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Eğitim Programı aileleri ve aile kuracak bireyleri bekliyor.    Aile Eğitim Programı (AEP) ülke genelinde uygulanmak üzere AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bir yetişkin eğitim programıdır. Bu program, aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için, eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında hazırlanan 28 modülden oluşmaktadır. Koruyucu ve önleyici bir sosyal politika hedefi olarak önem kazanan Aile Eğitim Programı, bilimsel bilgi desteği ile aile mutluluğunu arttırmaya dönük, "ailenin güçlendirilmesi ve desteklenmesi" amacına yönelik bir hizmet hamlesi olarak görülmelidir.

    Evlilik, aileyi oluşturan temel kurumdur. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI tarafından 2012 yılında AEP içeriklerinden hazırlanan ve uygulanan "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" (EÖEP) ile aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin, evlilik öncesi süreçte birbirlerini iyi tanımaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmelerini sağlayarak onlara evliliğe ‘iyi bir başlangıç yapabilme' fırsatı vermesi amaçlanmıştır. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ebeveynlik becerilerinin desteklemesi ve ailenin bütünlüğünün korunması amacı ile hazırlanmış koruyucu ve önleyici bir program olan "Aile Eğitim Programı (AEP)" ve "Evlilik Öncesi Eğitim Programlarına (EÖEP)"  ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı hizmetlerin sunulduğu İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabileceklerdir. 

Detaylı bilgi için Aile Eğitim Programı internet sitesi https://aep.gov.tr/  ziyaret edilebilir.2022-02-21

YALVAÇ BELEDİYESİ