Tüm Duyurular

   Tapunun Isparta ili, Yalvaç ilçesi, Kaşhacıbey mahallesi, 624 ada, 2 parselde bulunan taşınmaz Havva Mumcu ve Yalçın ...

                5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2023 yılı Mart ayı toplantısı...

2022 Yılı “İmalat Sanayinde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Destek Programı”T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinas...