Tüm Duyurular

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisimiz 2022 yılı Kasım ayı toplantısında aşa...

2022 Yılı “İmalat Sanayinde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Destek Programı”T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinas...